Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Sucho v Európe: Členské štáty sa dohodli na podporných opatreniach

Sucho v Európe: Členské štáty sa dohodli na podporných opatreniach

Súbor podporných opatrení navrhla Európska komisia, aby odbremenila poľnohospodárov od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami a aby zvýšila dostupnosť krmiva pre zvieratá.

Tieto opatrenia zahŕňajú možnosť vyšších zálohových platieb a niekoľkých mimoriadnych výnimiek týkajúcich sa pravidiel ekologizácie, aby poľnohospodári mali dostatok krmiva pre zvieratá.

Dotknutí poľnohospodári sa budú môcť uchádzať o vyšší percentuálny podiel platieb, ktoré im prináležia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a zlepšiť si tak peňažné toky. Vďaka tomu im bude uhradených:

· až 70 % priamych platieb do polovice októbra,

· 85 % platieb na rozvoj vidieka okamžite po formálnom prijatí balíka opatrení na začiatku septembra.


Niektoré povolené výnimky z určitých pravidiel ekologizácie s cieľom zvýšiť dostupnosť krmív:

· vysiať „medziplodiny“ ako „čisté plodiny“ (a nie zmesi plodín tak, ako je v súčasnosti predpísané), ak sú určené na pastvu/produkciu krmiva,

· skrátiť 8-týždňové minimálne obdobie pre „medziplodiny“, aby poľnohospodári na ornej pôde mohli po medziplodinách včas vysiať „ zimné plodiny“.


Po dnešnej dohode budú opatrenia formálne prijaté začiatkom septembra.

Komisia bude o vplyve sucha naďalej so všetkými členskými štátmi intenzívne komunikovať.

Tlačová správa

Zverejnené 28. august 2019