Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Štvrtý Európsky týždeň odborných zručností

Štvrtý Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností sa v roku 2019 uskutoční v Helsinkách (14. - 18. október). Aj štvrtý ročník, ktorý organizuje Európska komisia v partnerstve s fínskym predsedníctvom Rady EÚ, bude podporovať ľudí všetkých vekových skupín, aby vďaka odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP) „objavili svoje talenty“.

Okrem podujatí organizovaných počas týždňa v Helsinkách sa počas celého roka uskutoční viac ako 1 000 aktivít a podujatí na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni v celej Európe i mimo nej.

Takmer 80 % mladých absolventov odborného vzdelania a prípravy si nájde prácu čoskoro po ukončení štúdia. Z tohto dôvodu sa Európsky týždeň odborných zručností zameriava na zvýšenie príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy a podporuje zvyšovanie informovanosti o početných možnostiach, ktoré ponúka odborné vzdelávanie a príprava.

Európsky týždeň odborných zručností, ktorý sa začal organizovať v roku 2016, táto kampaň v roku 2018 oslovila prostredníctvom takmer 2 000 aktivít a podujatí viac ako 2,4 milióna ľudí.

Súčasný stav odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v Európe - miera účasti na OVP sa za posledné roky neustále zvyšuje a túto vzdelávaciu cestu si volí čoraz viac ľudí.

· 22 % ľudí v Európe sa považuje za „nízkokvalifikovaných“;

· 48 % študentov sa zúčastňuje na OVP;

· 11 % dospelých v Európe sa zúčastňuje na vzdelávaní dospelých;

· 72 % spoločností poskytuje svojim zamestnancom možnosti odbornej prípravy (2015);

· 49 % zamestnancov sa zúčastňuje na odbornej príprave súvisiacej so zamestnaním (2015).


Tlačová správa
Webová stránka Európskeho týždňa odborných zručností 2019
Mapa podujatí Európskeho týždňa odborných zručností 2019

Zverejnené 11. október 2019