Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Správa o fungovaní štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Správa o fungovaní štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Dnešná, v poradí už tretia správa potvrdzuje, že USA naďalej zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré sa na základe štítu na ochranu osobných údajov prenášajú z EÚ spoločnostiam v USA.

Od druhého preskúmania došlo k niekoľkým zlepšeniam vo fungovaní tohto rámca, ako aj k obsadeniu kľúčových orgánov a funkcií zabezpečujúcich dozor a nápravu (funkcia ombudsmana pre štít na ochranu osobných údajov). Do rámca EÚ a USA na ochranu osobných údajov je dnes zapojených približne 5 000 spoločností.

Dosiahnuté zlepšenia:

· Ministerstvo obchodu USA zabezpečuje potrebný dozor systematickejším spôsobom (mesačné kontroly určitej vzorky spoločností či dodržujú zásady štítu),

· v oblasti opatrení na presadzovanie štítu,

· čoraz väčší počet fyzických osôb z EÚ využíva práva na základe štítu a relevantné mechanizmy nápravy fungujú dobre,

· vymenovanie stáleho ombudsmana a obsadenie aj posledných 2 voľných pozícií členov Rady pre dohľad nad ochranou súkromia a občianskych slobôd.

Komisia však odporúča, aby sa prijali určité konkrétne kroky na zaistenie efektívnejšieho fungovania štítu v praxi- väčšmi posilniť proces (opätovnej) certifikácie pre spoločnosti, ktoré sa chcú do štítu zapojiť, skrátením času potrebného na jeho absolvovanie; rozšíriť kontroly súladu a vypracovať pre spoločnosti ďalšie usmernenia týkajúce sa údajov o ľudských zdrojoch. Komisia zároveň očakáva, že Federálna obchodná komisia bude ešte intenzívnejšie vyšetrovať prípady nedodržiavania vecných požiadaviek štítu na ochranu osobných údajov a poskytne Komisii a orgánom EÚ pre ochranu údajov informácie o prebiehajúcich vyšetrovaniach.

Rámec štítu na ochranu osobných údajov sa začal uplatňovať 1. augusta 2016 a chráni základné práva všetkých osôb v EÚ, ktorých osobné údaje sa na komerčné účely prenášajú certifikovaným spoločnostiam v USA.


Tlačová správa
Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA vrátane príručky pre občanov
Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA: najčastejšie otázky

Zverejnené 23. október 2019