Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Pokračujúce repatriácie občanov, aktivácia únikovej doložky rozpočtového rámca, úprava noriem na výrobu zdravotníckych potrieb a iné

Pokračujúce repatriácie občanov, aktivácia únikovej doložky rozpočtového rámca, úprava noriem na výrobu zdravotníckych potrieb a iné

EÚ naďalej pomáha členským štátom pri repatriácii ich občanov uviaznutých v zahraničí kvôli zvyšujúcemu sa počtu obmedzení v tretích krajinách.

Prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany Belgicko s podporou EK tento víkend priviezlo z Tuniska 223 občanov EÚ. Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany doposiaľ uľahčil repatriáciu 1 381 občanov do Európy. Európska komisia spolu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a Koordinačným centrom pre reakcie na núdzové situácie pracujú na podpore rýchleho návratu občanov EÚ z tretích krajín. Ďalšie repatriačné lety organizujú Nemecko, Lotyšsko, Litva, Veľká Británia, Poľsko a Česká republika z Egypta, Maroka, Tuniska, Filipín, Argentíny a Dominikánskej republiky, Vietnamu, Gruzínska Čadu, Sudánu, Nepálu, Maldív a Peru.

Európska komisia dnes navrhla aktivovať všeobecnú únikovú doložku rozpočtového rámca s cieľom rýchlo, rozhodne a koordinovane reagovať na pandémiu spôsobenú koronavírusom. Po schválení tohto návrhu Radou budú môcť členské štáty prijať opatrenia na primerané riešenie krízy a odchýliť sa od rozpočtových požiadaviek, ktoré by sa za bežných okolností uplatňovali na základe európskeho fiškálneho rámca. Tento návrh je dôležitým krokom v plnení záväzku Komisie využiť všetky nástroje hospodárskej politiky, ktoré má k dispozícii, na podporu opatrení, ktoré členské štáty prijímajú na ochranu svojich občanov a zmiernenie závažných negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie. Pandémia spôsobená koronavírusom predstavuje pre európske a svetové hospodárstvo obrovský otras. Členské štáty už prijali alebo prijímajú rozpočtové opatrenia s cieľom zvýšiť kapacitu svojich systémov zdravotnej starostlivosti a poskytnúť pomoc tým občanom a odvetviam, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté. Tieto opatrenia spolu s poklesom hospodárskej činnosti nevyhnutne povedú k podstatne vyšším rozpočtovým deficitom. Komisia vyzýva Radu, aby jej návrh čo najskôr schválila a je pripravená prijať ďalšie opatrenia v závislosti od vývoja situácie.

Tlačová správa
Otázky a odpovede

Zverejnené 23. marec 2020