Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia prijala dočasný rámec štátnej pomoci

Komisia prijala dočasný rámec štátnej pomoci

Komisia prijala dočasný rámec štátnej pomoci, ktorý členským štátom umožní výraznejšie podporiť ekonomiku počas ochorenia COVID-19.

Dočasný rámec spolu s mnohými ďalšími podpornými opatreniami, ktoré môžu členské štáty využiť podľa existujúcich pravidiel štátnej pomoci, umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky k dispozícii dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej. Vzhľadom na obmedzenú výšku rozpočtu EÚ budú hlavnú úlohu zohrávať štátne rozpočty členských krajín. Dočasný rámec pomôže zacieliť podporu pre hospodárstvo a zároveň obmedzí negatívne ovplyvňovanie rovnosti podmienok na jednotnom trhu. Stanovuje päť druhov pomoci:

i) priame granty, selektívne daňové zvýhodnenia a zálohové platby

ii) štátne záruky za úvery, ktoré banky poskytli podnikom

iii) dotované verejné úvery pre podniky

iv) záruky pre banky, ktoré sprostredkúvajú štátnu pomoc reálnej ekonomike

v) krátkodobé poistenie vývozných úverov

Tlačová správa

Zverejnené 20. marec 2020