Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > COVID-19: zníženie zaťaženia telekomunikačných sietí

COVID-19: zníženie zaťaženia telekomunikačných sietí

Komisia diskutuje s telekomunikačnými operátormi o tom, ako spojiť sily v boji proti prepuknutiu ochorenie COVID-19.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton diskutoval s generálnymi riaditeľmi európskych telekomunikačných spoločností a GSMA, asociáciou mobilných telekomunikačných operátorov o odolnosti siete a zdieľaní anonymizovaných metaúdajov na modelovanie a predpovedanie šírenia vírusu, ktoré by bolo v súlade s GDPR. Komisár tiež zdôraznil potrebu chrániť najzraniteľnejších spotrebiteľov vrátane mikropodnikov a MSP, ktoré majú ťažkosti s platením svojich účtov a zdôraznil význam telekomunikácií v týchto ťažkých časoch. Generálni riaditelia telekomunikácií sa pridajú k streamovacím službám a znížia zaťaženie siete.


Zverejnené 24. marec 2020