Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > COVID-19: štátna pomoc pre Luxembursko a Lotyšsko

COVID-19: štátna pomoc pre Luxembursko a Lotyšsko

Európska komisia pokračuje v schvaľovaní štátnej pomoci pre krajiny, ktoré o to požiadali.

Schválila luxemburskú schému na podporu spoločností postihnutých prepuknutím pandémie v hodnote 300 miliónov EUR a lotyšskú schému vo výške 250 miliónov EUR. EK urobila tieto kroky po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.


Zverejnené 24. marec 2020