Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > COVID-19: Harmonizácia noriem pre ochranné pomôcky

COVID-19: Harmonizácia noriem pre ochranné pomôcky

Európska komisia prijala rozhodnutia o harmonizovaných normách, ktoré výrobcom umožnia uvádzať na trh pomôcky s vysokou účinnosťou na ochranu pacientov, zdravotníckych pracovníkov a občanov všeobecne.

Normy sa týkajú kritických pomôcok, ako sú lekárske masky na tvár, chirurgické a obleky, dezinfekciu a potreby na sterilizáciu. Po zavedení uľahčí používanie týchto noriem výrobcom zdravotníckych pomôcok a iným dotknutým hospodárskym subjektom splniť zdravotné a bezpečnostné požiadavky právnych predpisov EÚ, pričom sa zohľadnia najaktuálnejšie technické riešenia.

Tlačová správa

Zverejnené 25. marec 2020