Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > COVID-19: Štátna pomoc pre Španielsko a Nemecko

COVID-19: Štátna pomoc pre Španielsko a Nemecko

Európska komisia aj naďalej schvaľuje štátnu pomoc pre krajiny, ktoré o to požiadali.

Schválila španielske systémy záruk vo výške 20 miliárd EUR pre spoločnosti a samostatne zárobkovo činné osoby postihnuté prepuknutím pandémie koronavírusu a pre Nemecko schválila priamy grantový program na podporu spoločností a garančné opatrenie na ďalšiu podporu hospodárstva pri vypuknutí koronavírusu.

EK urobila tieto kroky po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.


Zverejnené 25. marec 2020