Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia začína verejné konzultácie s cieľom preskúmať a predĺžiť platnosť nariadenia o roamingu

Komisia začína verejné konzultácie s cieľom preskúmať a predĺžiť platnosť nariadenia o roamingu

Európska komisia dnes začala verejné konzultácie o preskúmaní a rozšírení nariadenia o roamingu, ktorým sa v júni 2017 ukončili poplatky za roaming v mobilnej sieti pre cestujúcich v EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku.

„Roaming za vnútroštátne ceny“ je považovaný za jeden z najznámejších úspechov jednotného trhu EÚ a priniesol výhody miliónom cestujúcich v EÚ. Platnosť súčasných pravidiel končí v júni 2022, Komisia preto bude musieť navrhnúť nové nariadenia, ktoré prispejú k zachovaniu výhod aj naďalej. Otvorením verejnej konzultácie sa začína proces preskúmania možného predĺženia nariadenia o roamingu. Konzultácia bude otvorená do 11. septembra 2020.

Verejná konzultácia

Zverejnené 19. jún 2020