Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Výskumný projekt financovaný zo zdrojov EÚ s využitím superpočítačov ukazuje sľubný pokrok smerom k možnej liečbe nového koronavírusu

Výskumný projekt financovaný zo zdrojov EÚ s využitím superpočítačov ukazuje sľubný pokrok smerom k možnej liečbe nového koronavírusu

Konzorcium Exscalate4CoV financované zo zdrojov EÚ oznámilo, že raloxifén – už registrovaný generický liek používaný na liečbu osteoporózy – by mohol byť účinný pri liečbe pacientov s ochorením COVID-19, ktorí majú mierne príznaky.

Konzorcium využíva jednu z najvýkonnejších superpočítačových platforiem na svete podporovanú z prostriedkov EÚ na výskum potenciálneho účinku známych molekúl proti genómovej stavbe koronavírusu. Ide o jeden z mnohých príkladov toho, ako program EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 spája najlepších európskych výskumníkov, farmaceutické spoločnosti, technológie a výskumné infraštruktúry v boji proti tomuto vírusu.

Exscalate4CoV využíva jedinečnú kombináciu vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie a biologického spracovania a spája 18 partnerov a ďalších 15 pridružených členov. Exscalate4CoV je jedným z 18 výskumných projektov, ktorým bolo spolu pridelených 48,2 milióna eur z nedávnej núdzovej výzvy EÚ zameranej na rôzne aspekty výskumu koronavírusu ako pripravenosť a reakcia na ohniská, rýchle testy na delokalizovanú diagnostiku, nové spôsoby liečby a nové vakcíny. Činnosť konzorcia Exscalate4CoV umožnilo núdzové financovanie z prostriedkov EÚ vo výške 3 milióny eur ako súčasť koordinovanej reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu.

Tlačová správa
Reakcia Komisie na koronavírus
Výskumné iniciatívy EÚ na boj proti koronavírusu
Digitálne technológie v reakcii na koronavírus
Európske superpočítače sa spájajú s farmaceutickými spoločnosťami pri hľadaní nových liekov
Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC)
Využívanie európskych superpočítačov na liečbu koronavírusu
Exscalate4CoV

Zverejnené 19. jún 2020