Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Bezpečnostná únia: Stratégia bezpečnostnej únie a iniciatívy v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí, drogám a nelegálnym strelným zbraniam

Bezpečnostná únia: Stratégia bezpečnostnej únie a iniciatívy v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí, drogám a nelegálnym strelným zbraniam

Komisia dnes predstavuje tri iniciatívy na okamžité vykonávanie stratégie pre bezpečnostnú úniu: stratégiu EÚ na účinnejší boj proti zneužívaniu detí, novú agendu a akčný plán EÚ na boj proti drogám a akčný plán EÚ na boj proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami.

Ide o hrozby, ktoré svojím charakterom presahujú hranice, číhajú v online aj offline priestore, a preto si vyžadujú rozhodné činy na úrovni EÚ. Pandémiou koronavírusu sa situácia ešte zhoršila, najmä pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie detí, ktoré sa dôsledkom izolácie a zvýšenej aktivity online preukázateľne znásobilo. Boj proti nedovolenému obchodovaniu s drogami a strelnými zbraňami predstavuje kľúčový prvok riešenia organizovanej trestnej činnosti a najvyššiu prioritu v oblasti vnútornej bezpečnosti v Európe. Dnešné iniciatívy tvoria súčasť stratégie pre bezpečnostnú úniu. Ich cieľom je zaujať multidisciplinárny, koordinovaný a integrovaný prístup k bezpečnosti. Touto stratégiou sa stanovujú strategické a vzájomne prepojené priority strategickej bezpečnosti, ktoré sa budú realizovať v rokoch 2020 – 2025 na úrovni EÚ. Táto stratégia sa zameriava na prioritné oblasti, v ktorých môže EÚ priniesť pridanú hodnotu pri podpore úsilia členských štátov o zaistenie bezpečnosti pre všetkých obyvateľov Európy. Stratégia pokrýva rôzne oblasti od boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, cez predchádzanie hybridným hrozbám a ich odhaľovanie či zvyšovanie odolnosti našej kritickej infraštruktúry až po propagáciu kybernetickej bezpečnosti a podporu výskumu a inovácie. Stanovujú sa v nej nástroje a opatrenia, na ktorých bude potrebné v nasledujúcich piatich rokoch pracovať, aby sa zaistila bezpečnosť v našom fyzickom a digitálnom prostredí.

Tlačová správa
Otázky a odpovede: Realizovanie bezpečnostnej únie
Tlačová správa: Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu: spájanie článkov v novom bezpečnostnom ekosystéme
Oznámenie o stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu
Činnosti Komisie na ochranu detí pre sexuálnym zneužívaním
Globálna aliancia WePROTECT na ukončenie sexuálneho vykorisťovania detí online
Činnosti Komisie na boj proti nelegálnym drogám
Aktivity Komisie na boj proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraňami

Zverejnené 24. júl 2020