Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Reakcia na koronavírus: Kapitálové trhy v službách obnovy Európy

Reakcia na koronavírus: Kapitálové trhy v službách obnovy Európy

Európska komisia dnes prijala balík opatrení na obnovu kapitálových trhov, ktorý tvorí súčasť jej stratégie obnovy Európy po pandémii koronavírusu.

Komisia už 28. apríla navrhla balík opatrení v oblasti bankovníctva s cieľom podporiť poskytovanie bankových úverov domácnostiam a podnikom v celej EÚ. Dnešné opatrenia majú kapitálovým trhom zjednodušiť podporu európskych podnikov, aby sa mohli pozviechať z krízy. V balíku sa navrhujú cielené zmeny pravidiel kapitálového trhu, ktoré podnietia vyššie investície do hospodárstva, umožnia rýchlu rekapitalizáciu spoločností a zlepšia kapacitu bánk financovať obnovu. Súčasťou balíka sú:

· Cielené zmeny režimu prospektu – prospekt obnovy EÚ: ľahko vytvoriť – ľahko pochopiť – ľahko skontrolovať

· Cielené zmeny požiadaviek smernice MiFID II na európske firmy

· Cielené zmeny pravidiel sekuritizácie

Na všetky tieto zmeny sa zameriava pozornosť projektu únie kapitálových trhov, ktorý má za cieľ zlepšiť integráciu kapitálových trhov jednotlivých štátov.

Tlačová správa
Odkaz a dnešný balík
Otázky a odpovede

Zverejnené 24. júl 2020