Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Zelená dohoda: Nové pravidlá EÚ týkajúce sa obmedzenia dovozu a vývozu plastového odpadu

Zelená dohoda: Nové pravidlá EÚ týkajúce sa obmedzenia dovozu a vývozu plastového odpadu

Komisia prijala nové pravidlá týkajúce sa vývozu, dovozu a prepravy plastového odpadu v rámci EÚ.

Tieto nové pravidlá zakazujú vývoz plastového odpadu z EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, s výnimkou čistého plastového odpadu odosielaného na recykláciu. Vývoz plastového odpadu z EÚ do krajín OECD a dovoz do EÚ bude prísnejší. V poslednom desaťročí sa zvýšil nekontrolovaný obchod s plastovým odpadom, čo poškodzuje životné prostredie aj verejné zdravie. Nové pravidlá by mali ukončiť vývoz problematických plastových odpadov do tretích krajín, ktoré často nemajú kapacity a normy na udržateľné nakladanie s odpadom. Je to aj kľúčový záväzok európskej zelenej dohody, ako aj nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Dnešné rozhodnutie zároveň prispieva k stratégii EÚ pre plasty, ktorej cieľom je znížiť množstvo plastového odpadu a podporiť lepšie triedenie a recykláciu. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 1. januára 2021.

Zdroj: Európska komisia

Viac informácií

Zverejnené 22. december 2020