Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia prijala odporúčanie o koordinovanom prístupe EÚ k cestovaniu a doprave v Spojenom kráľovstve

Komisia prijala odporúčanie o koordinovanom prístupe EÚ k cestovaniu a doprave v Spojenom kráľovstve

Po rýchlom náraste prípadov ochorenia COVID-19 v niektorých častiach Anglicka, z ktorých veľká časť patrí k novému variantu vírusu, dnes Komisia prijala odporúčanie o koordinovanom prístupe k opatreniam v oblasti cestovania a dopravy.

Vychádza z odporúčania Rady z 13. októbra o koordinovanom prístupe k voľnému pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 a z niekoľkých ďalších usmerňujúcich dokumentov, ktoré Komisia prijala v posledných mesiacoch, najmä z oznámenia o ekologických jazdných pruhoch. Hoci je dôležité urýchlene prijať dočasné preventívne opatrenia na obmedzenie ďalšieho šírenia nového kmeňa vírusu a neodporúča sa cestovať do Spojeného kráľovstva (pokiaľ to nie je nevyhnutné), nevyhnutné cestovanie a tranzit cestujúcich by sa mal uľahčiť. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť nevyhnutné prepravu a zabrániť narušeniam dodávateľského reťazca, by sa mali zrušiť zákazy letov a vlakov.

Zdroj: Európska komisia

Tlačová správa

Zverejnené 22. december 2020