Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Vyhodnotenie fotografickej súťaže organizovanej Europe Direct Trenčín

Vyhodnotenie fotografickej súťaže organizovanej Europe Direct Trenčín

Dňa 11. januára 2013 odborná porota z Umeleckej školy v Trenčíne vyhodnotila fotografickú súťaž na tému: Aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami, ktorú organizovalo informačné centrum Europe Direct Trenčín.

Odborná porota určila nasledovné poradie, kde hodnotila obsahovú stránku témy, uhol, kompozíciu, osvetlenie, technickú kvalitu a celkovú umeleckú pôsobivosť snímky:

1. miesto Marek Žolner (Trenčianke Teplice)
2. miesto Benjamín Babík (Rimavská Sobota)
3. miesto Katarína Janovcová (Púchov)


Do súťaže sa zapojilo 33 autorov z rôznych kútov Slovenska. Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým autorom ďakujeme za zaslané fotografie!

Fotografie sú sprístupnené k nahliadnutiu na adrese Trenčianskeho samosprávneho kraja v informačnom centre Europe Direct Trenčín.


Fotogaléria:


Zverejnené 15. január 2013