Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Blahoželáme mladým prekladateľom

Blahoželáme mladým prekladateľom

Poznáme mená 27 víťazov súťaže mladých európskych prekladateľov „Juvenes Translatores“, ktorú Európska komisia už po šiesty raz zorganizovala pre študentov stredných škôl. Sily v preklade si v novembri minulého roka zmeralo viac ako 3 000 žiakov zo 750 škôl v celej EÚ. Za každú zúčastnenú krajinu sa vyberá jeden víťaz.

V konkurencii 52 stredoškolákov z 12 stredných škôl z dvanástich slovenských miest zvíťazila Lenka Mišíková z Gymnázia bilingválneho na ul. T. Ružičku v Žiline. Prekladala z francúzštiny do slovenčiny. Ocenenie z rúk komisárky Androully Vassiliouovej si spolu s víťazmi z ďalších krajín prevezme 11. apríla v Bruseli

„Súťaž je výborným spôsobom, ako podporiť štúdium jazykov a prekladanie ako možnú kariéru. Jazykové zručnosti sú vynikajúcim prínosom: rozširujú horizont a môžu podporiť zamestnateľnosť, teda niečo, čo je obzvlášť dôležité v súčasnej hospodárskej situácii,“ uviedla Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Súťažiaci preložili jednostranový text, pričom si mohli vybrať akúkoľvek z 506 možných jazykových kombinácií medzi 23 úradnými jazykmi EÚ. Prekladali zo všetkých 23 úradných jazykov EÚ. Víťazi pokryli aj značné spektrum jazykovej rozmanitosti – 11 ich prekladalo z angličtiny, 5 z francúzštiny, 5 zo španielčiny, 4 z nemčiny, 1 z estónčiny a 1 z írčiny. Texty hodnotili prekladatelia Európskej komisie.

Z pohľadu jazykovej rozmanitosti nezaostali ani študenti zo Slovenska, skôr naopak. Siahli celkom po deviatich jazykových kombináciách: najčastejšie prekladali z angličtiny do slovenčiny, nechýbali však ani preklady z nemčiny, francúzštiny, maďarčiny, češtiny, portugalčiny a španielčiny do slovenčiny na jednej strane, na strane druhej zas niektorí študenti odhodlali na preklad z angličtiny či maďarčiny do slovenčiny.

Súťaž sa stáva čoraz populárnejšou. Do ročníku 2012 – 2013 sa prihlásilo takmer 1 750 škôl – z logistických dôvodov sa musel celkový počet znížiť na 750 na základe náhodného výberu podľa vopred stanového kľúča, pokiaľ ide o počet škôl v jednotlivých krajinách. Zo Slovenska sa súťaže môže zúčastniť najviac 13 škôl. O popularite súťaže na Slovensku svedčí aj to, že sa do jej šiesteho ročníka prihlásilo až 63 škôl.

Súťaž vytvorila vlastnú sieť, ktorá umožňuje žiakom, učiteľom a odborníkom komunikovať cez Facebook, Twitter a blog.

Texty na preklad sa zameriavali na solidaritu medzi generáciami, ktorá bola témou európskeho roku 2012. V jednom texte išlo napr. o to, ako mladí ľudia učia starších ľudí používať počítač, v inom zase, ako starší ľudia dávajú deťom hodiny dejepisu.

Súvislosti

Súťaž „Juvenes translatores“ (z latinčiny „mladí prekladatelia“) organizuje každoročne od roku 2007 Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre preklad. Jej cieľom je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom. Zúčastniť sa jej môžu 17-roční žiaci stredných škôl (v prípade súťaže 2012 – 2013 išlo o žiakov narodených v roku 1995) a uskutočňuje sa v rovnakom čase vo všetkých vybraných školách v celej Európe. Súťaž motivovala niektorých účastníkov k štúdiu jazykov a k prekladateľskému povolaniu.

VIAC O PRIEBEHU SÚŤAŽE NA ŠKOLE VÍŤAZKY:

http://www.gbza.eu/index.php/features/sk/130-juvenes-translatores-po-rokoch-opaet-na-gbza

Ďalšie informácie:

Webová stránka súťaže: ec.europa.eu/translatores


Zverejnené 28. január 2013