Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!

EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!

Pozývame Vás na debatu Cafe Európa dňa 18.02.2013 o 17:00h v STEPS Clube v Trenčíne na tému: "EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!"

Popis témy:

Poznáme to všetci, ktorí na internete využívame online obchody, sociálne siete, odborné stránky a podobne. Prvý, najnudnejší ale zároveň druhou stranou vyžadovaný krok je registrácia. Niekto to už berie ako rutinu a ochotne vyplní formulár. Iní rozmýšľajú, či použijú vlastné údaje alebo si z bezpečnostných dôvodov vymyslia novú identitu. Niekde sa to dá, ale niekde nie. Všade síce píšu, že osobné údaje sú chránené podľa príslušných zákonov alebo rôznych "policy" poskytovateľov služieb, ale je to naozaj tak? Akú dlhú dobu môžu byť naše osobné údaje archivované, čo má byť ich obsahom? Kto nám zaručí, že facebook nedá naše kompletné profily vrátane nami "oLIKEovaných" stránok a záujmov tretej strane? Zdravotné poisťovne, polícia, tajné služby, zamestnávatelia, reklamné agentúry, novinári, tí všetci môžu mať záujem poznať nás podrobne. Dokáže nás ochrániť existujúca legislatíva, alebo potrebujeme intervenciu orgánov Európskej únie?

Ako prebiehajú debaty Cafe Európa?

Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do debaty, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor ... to všetko v príjemnej atmosfére kaviarne. Koláčik s kávou pre každého účastníka debaty je na účet organizátorov.

Formát diskusie:

Diskusie prebiehajú v dynamickej atmosfére za účasti moderátora a dvoch hostí, ktorí sú vyberaní tak, aby reprezentovali vo vzájomnom vzťahu odlišné názorové postoje na diskutovanú tému. Moderátor zohráva aktívnu úlohu v tom zmysle, že vďaka precíznej dramaturgickej príprave a svojimi praktickými skúsenosťami neumožní hosťom „vybočovať" z témy a z nastolených otázok tak, aby sa diskusia vyvíjala v logickom tematickom slede.

Priebeh diskusie:

1. Moderátor má úvodné slovo, v ktorom predstaví tému, zdôvodní, prečo je reč práve o tejto téme, predstaví hostí a vysvetlí, prečo práve títo hostia sú účastníkmi diskusie
2. Hostia majú úvodné slovo, každý v rozsahu 5 minút vysvetlí svoj postoj a argumenty k téme
3. Hostia po svojich úvodných vystúpeniach krátkymi pripomienkami reagujú na svojho predrečníka
4. Po úvodných slovách nasledujú pripravené otázky moderátora a otázky, ktoré prostredníctvom webovej stránky poslali prítomní, či neprítomní návštevníci diskusie
5. Voľná diskusia návštevníkov s hosťami, avšak organizovaná moderátorom s časovým limitom cca 45 min., ktorý svojimi zásahmi eliminuje prípadné rušivé prvky, ktoré by vyplývali z „dlhých" predstavovaní „vlastných" riešení nastolených problémov, ktoré by už unikali z témy aj formátu diskusie
6. Zhrňujúce slovo moderátora, záverečné slová hostí s informáciou, či v dôsledku diskusie svoj názor korigujú alebo nie a či táto diskusia ich obohatila v doterajšom poznaní
7. Na záver každý z hostí ocení vybraného účastníka, ktorý podľa neho ho najviac zaujal svojou otázkou alebo postojom pripraveným pamätným darčekom z diskusie.

Nezabudnite, že kávička a koláčik je na účet organizátorov! Debaty Cafe Európa sú pre všetkých účastníkov zdarma!

Viac o formáte Cafe Európa: www.cafeeuropa.sk


Zverejnené 7. február 2013