Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Konferencia: Fórum programov Európskej únie pre mladých

Konferencia: Fórum programov Európskej únie pre mladých

Dňa 05. februára 2013 sa konala v Žiline cezhraničná konferencia: „Fórum programov Európskej únie pre mladých.“ Konferenciu organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade s plánom aktivít Eures –T Beskydy.

Predmetom konferencie bolo predstaviť služby siete EURES a ďalších európskych inštitúcií pôsobiacich na Slovensku zástupcom cezhraničného partnerstva Eures – T Beskydy, ktoré spája všetkých verejných poskytovateľov služieb v zamestnanosti a ostané organizácie na Slovensku, v Čechách a Poľsku, ktoré sa svojím zameraním orientujú na trh práce a pracovnú mobilitu v regióne Beskýd.

Cieľom bolo poskytnúť pozvaným hosťom kvalifikované informácie o činnosti našich inštitúcií, o možnostiach štúdia a práce v štátoch EÚ. Cieľom bolo aj oboznámiť s možnou participáciou na medzinárodných výmenných programoch pre študentov, na programoch celoživotného vzdelávania a pracovných príležitostiach v rámci krajín EÚ.

Prvej pracovnej časti sa prezentovali siete Eures (Európske služby zamestnanosti – cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci EHP, prednášateľ – p. Ferdinand Bolibruch), Euroguidance (podporuje poradenstvo na národnej i európskej úrovni, rozvíja spoluprácu a mobilitu poradcov, prednášateľ – p. Štefan Grajcar), Euraxess (odstraňovanie prekážok súvisiacich s mobilitou výskumných pracovníkov, vrátane doktorandov, prednášateľ – Lenka Majkachová) a Enterprise Europe Network (pomoc podnikateľom v akomkoľvek type medzinárodných aktivít, prednášateľ – p. Ivan Filus).

V druhej pracovnej časti sa prezentovalo centrum Europe Direct Trenčín, kde sme mali možnosť pozvaných hostí informovať o aktivitách centra.

Ďalej sa predstavili Eurodesk (európska informačná sieť zameraná na stáž, mobilitu, cestovanie a ďalšie vzdelávanie, prednášateľ – Alena Tomanová), Eurodesk Poľsko a Eurocentrum Ostrava (informačná sieť o EÚ v ČR, prednášateľ – p. Martin Tichý).


Fotogaléria:


Zverejnené 7. február 2013