Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia navrhuje nové opatrenia na posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave

Komisia navrhuje nové opatrenia na posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave

Európska komisia oznámila súbor opatrení s cieľom zabezpečiť pre cestujúcich v leteckej doprave nové a lepšie práva na informácie, starostlivosť a presmerovanie, keď uviaznu na letisku. Zároveň sa zavedú lepšie postupy pre vybavovanie sťažností a opatrenia v oblasti presadzovania ich práv, aby si cestujúci mohli skutočne vydobyť práva, na ktoré majú nárok.

Návrh týkajúci sa práv cestujúcich v leteckej doprave odstraňuje právnu neistotu a tam, kde je to potrebné, sa zavádzajú nové práva.

Podpredseda Komisie Siim Kallas uviedol: „Je veľmi dôležité, aby práva cestujúcich neexistovali len na papieri. My všetci musíme mať možnosť si ich uplatniť v prípade, keď je to najviac potrebné, t. j. keď nastane problém. Vieme, že skutočnou prioritou cestujúcich uviaznutých na letisku je dostať sa domov. Naše úsilie sa preto sústreďuje na informácie, starostlivosť a účinné presmerovanie. Cieľom je čo najrýchlejšie dostať cestujúcich do cieľa a zároveň dať leteckým spoločnostiam dostatočný čas na vyriešenie problémov.“

Návrh aktualizuje práva cestujúcich v štyroch kľúčových oblastiach:

1. Odstránenie právnej neistoty: právo na informácie o meškajúcich alebo zrušených letoch, mimoriadne okolnosti, práva v súvislosti s veľkým meškaním a meškaním v dôsledku čakania na odletovej dráhe, pohotovostné plány, právo na presmerovanie a právo na nadväzujúce lety.

2. Nové práva: v prípade zmeny plánovaného letu, chyby v menách, nové práva v súvislosti so zle odbavenou batožinou a požiadavky na transparentnosť v prípade príručnej a podanej batožiny.

3. Presadzovanie práv, vybavovanie sťažností a sankcie: posilnenie dohľadu nad leteckými dopravcami zo strany vnútroštátnych a európskych orgánov (monitorovanie a spoločné šetrenia), ako aj pri vybavovaní sťažností a presadzovaní práv jednotlivcov (vrátane požiadavky, aby letecké spoločnosti odpovedali na sťažnosť do dvoch mesiacov), platobná neschopnosť.

4. Neprimerané finančné zaťaženie: obmedzenia pomoci, obmedzenia v prípade regionálnych letov, zdieľanie ekonomického zaťaženia.


Zverejnené 14. marec 2013