Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Aj ty môžeš zmeniť svet!

Aj ty môžeš zmeniť svet!

Pozývame Vás na debatu Cafe Európa dňa 21.03.2013 o 17:00h v STEPS Clube v Trenčíne na tému: "Aj ty môžeš zmeniť svet!" Príďte debatovať o aktívnom občianstve!

Popis témy:

Koľko spoločenských a verejných vecí okolo nás nefunguje tak, ako by sme si predstavovali? Pravideľne ich rozoberáme v kruhu rodiny, kolegov, priateľov, či známych. Čo s tým vieme urobiť? Dokážeme ich zmeniť? Zvyčajne diskusia končí v duchu: "To je hra tých hore. Tu bežný človek nič nezmôže." Našťastie pre spoločnosť nie sú všetci občania rovnakí, ale nachádzajú sa medzi nami aj odvážnejší, ktorí sú odhodlaní za zmeny bojovať. Občianski aktivisti ukazujú na problémy a hľadajú nové riešenia. Tí, ktorí o verejných veciach rozhodujú sa ich dnes väčšinou snažia zdiskreditovať, hádzať im polená pod nohy a niekde jednoducho ignorovať, ale občianski aktivisti si uvedomujú, že ich boj je často beh na dlhšie trate a nevzdávajú sa. Na druhej strane je nutné povedať, že nie vždy sú ich názory len pokrokové. Stáva sa, že s nimi vyslovene nesúhlasíme, čo môže vyvolávať otázku, že do akej miery je občiansky aktivizmus skutočným prínosom? Blíži sa doba, keď verejný názor a záujem bude na Slovensku pevnou súčasťou rozhodovania o veciach verejných alebo budú občianski aktivisti systémom definitívne prevalcovaní ako verejný nepriateľ číslo jeden?

Ako prebiehajú debaty Cafe Európa?

Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do debaty, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor ... to všetko v príjemnej atmosfére kaviarne. Koláčik s kávou pre každého účastníka debaty je na účet organizátorov.

Formát diskusie:

Diskusie prebiehajú v dynamickej atmosfére za účasti moderátora a dvoch hostí, ktorí sú vyberaní tak, aby reprezentovali vo vzájomnom vzťahu odlišné názorové postoje na diskutovanú tému. Moderátor zohráva aktívnu úlohu v tom zmysle, že vďaka precíznej dramaturgickej príprave a svojimi praktickými skúsenosťami neumožní hosťom „vybočovať" z témy a z nastolených otázok tak, aby sa diskusia vyvíjala v logickom tematickom slede.

Priebeh diskusie:

1. Moderátor má úvodné slovo, v ktorom predstaví tému, zdôvodní, prečo je reč práve o tejto téme, predstaví hostí a vysvetlí, prečo práve títo hostia sú účastníkmi diskusie

2. Hostia majú úvodné slovo, každý v rozsahu 5 minút vysvetlí svoj postoj a argumenty k téme
3. Hostia po svojich úvodných vystúpeniach krátkymi pripomienkami reagujú na svojho predrečníka

4. Po úvodných slovách nasledujú pripravené otázky moderátora a otázky, ktoré prostredníctvom webovej stránky poslali prítomní, či neprítomní návštevníci diskusie

5. Voľná diskusia návštevníkov s hosťami, avšak organizovaná moderátorom s časovým limitom cca 45 min., ktorý svojimi zásahmi eliminuje prípadné rušivé prvky, ktoré by vyplývali z „dlhých" predstavovaní „vlastných" riešení nastolených problémov, ktoré by už unikali z témy aj formátu diskusie

6. Zhrňujúce slovo moderátora, záverečné slová hostí s informáciou, či v dôsledku diskusie svoj názor korigujú alebo nie a či táto diskusia ich obohatila v doterajšom poznaní

7. Na záver každý z hostí ocení vybraného účastníka, ktorý podľa neho ho najviac zaujal svojou otázkou alebo postojom pripraveným pamätným darčekom z diskusie.

Nezabudnite, že kávička a koláčik je na účet organizátorov! Debaty Cafe Európa sú pre všetkých účastníkov zdarma!

Viac o formáte Cafe Európa: www.cafeeuropa.sk
Dokumenty na stiahnutie:
plagát_CE_marec.jpg (JPG, 76 kB)

Zverejnené 15. marec 2013