Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európa, chcem ti niečo povedať

Európa, chcem ti niečo povedať

Fotografická súťaž organizovaná skupinou SES vo Výbore regiónov.

Chcete vyhrať fotografické vybavenie v cene až do 2 000 EUR a k tomu ešte trojdňový výlet pre dve osoby do Bruselu? V tom prípade treba vziať fotoaparát a začať fotiť.

Skupina SES vo Výbore regiónov otvára 1. marca v rámci Európskeho roka občanov 2013 šiesty ročník svojej fotografickej súťaže.

"Európa, chcem ti niečo povedať..." je výzvou pre amatérskych fotografov, aby na fotografii zachytili svoje očakávania od Európy. Záber sa môže týkať spoločného budovania Európy, pocitu byť európskym občanom, alebo môže ukázať, ako si predstavujete svoje miesto v Európe.

Vyrozprávajte nám svoj príbeh prostredníctvom fotografie. Buďte kreatívni, tvoriví, originálni.

Súťaž potrvá od 1. marca do 30. júna 2013 a zapojiť sa do nej môžu obyvatelia Európy vo veku nad 18 rokov.

Tri najlepšie fotografie vyberie porota pozostávajúca z odborníkov zo sveta fotografie a členov skupiny SES vo Výbore regiónov, ktorý zastupuje miestne a regionálne samosprávy z celej EÚ.

Verejnosť bude mať v septembri možnosť vybrať štvrtého výhercu prostredníctvom online hlasovania na stránke skupiny na Facebooku:

www.facebook.com/pesgroupcor

Viac informácií o súťaži a propagačné materiály nájdete na stránke:

www.pes.cor.europa.eu

Prihlášky:

http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu


Zverejnené 21. marec 2013