Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Regionálne kolo Mladý Európan 2013

Regionálne kolo Mladý Európan 2013

Dňa 15. apríla 2013 sa v priestoroch Úradu TSK v Trenčíne uskutočnil ôsmy ročník regionálneho kola súťaže „Mladý Európan 2013“ organizovaný Europe Direct centrom v Trenčíne.

Záštitu nad súťažou v roku 2013 prebrali: eurokomisár pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu pán Maroš Šefčovič a vedúci Zastúpenia Európskej Komisie v SR pán Dušan Chrenek.

Do súťaže boli zapojení študenti tretích ročníkov stredných škôl. Súťaž bola trojkolová – 1. kolo, 2. kolo a finále. Prvých dvoch kôl sa zúčastnilo každé zo súťažných družstiev. Získané body za obe kolá sa každému družstvu sčítali. Do finále postúpili tri školy s najvyšším počtom bodov.

Prvé kolo tvoril vedomostný test o reáliách EÚ z rôznych oblastí: história, geografia, politika a ekonomika s počtom 50 otázok. Študenti mali na vypracovanie testu 20 minút.

Druhé kolo bolo zamerané na zručnosť v stavaní puzzle s tematikou EÚ – tento rok to bol rok Aktívneho občianstva. Hodnotiacim kritériom bol počet správne umiestnených dielov puzzle – skladačky v určenom časovom limite. Finálové tretie kolo určené pre tri školy s najvyšším počtom bodov a bolo zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Otázky mali rôznu bodovú hodnotu a boli z oblastí: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ.

Výsledky regionálneho kola Mladý Európan 2013 Trenčín:

1. miesto: Gymnázium Považská Bystrica s celkovým počtom bodov 236,5
Súťažiaci: Kristína Ruszová, Andrej Majstrík, Katarína Škrabáková

2. miesto: Gymnázium Púchov s celkovým počtom bodov 200
Súťažiaci: Laura Jonáková, Katarína Krásna, Silvia Berhátová

3. miesto: Gymnázium Nové Mesto nad Váhom s celkovým počtom bodov 170
Súťažiaci: Andrea Bušová, Petra Kovačovicová, Alena Lednická

Víťazom blahoželáme a tešíme sa ako nás budú reprezentovať na národnom kole dňa 17. mája 2013 v Nitre.Fotogaléria:


Zverejnené 15. apríl 2013