Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > 150 miliónov EUR na výskum mozgu otvára „Mesiac mozgu“

150 miliónov EUR na výskum mozgu otvára „Mesiac mozgu“

Na začiatku iniciatívy „Európsky mesiac mozgu“ vyčlenila Európska komisia zhruba 150 miliónov EUR na financovanie 20 nových medzinárodných výskumných projektov zameraných na činnosti mozgu.

Celkové investície EÚ do výskumu mozgu od roku 2007 tak presiahnu sumu 1,9 miliardy EUR. „Európsky mesiac mozgu“ (#brainmonth) bude v máji propagovať európsky výskum a inováciu v oblasti neurovedy, vnímania a súvisiacich oblastiach prostredníctvom viac ako 50 podujatí v celej Európe. Cieľom tejto iniciatívy je poukázať na posledné úspechy v tejto oblasti, ale aj nabádať k tomu, aby sa vynaložilo v boji proti mozgovým chorobám výraznejšie úsilie. Tiež sa zameriava na zdôraznenie toho, ako môže štúdium mozgu revolučným spôsobom ovplyvniť oblasť výpočtovej techniky. Táto iniciatíva prichádza v čase, keď sa vďaka novým ambicióznym projektom v EÚ a v Spojených štátoch (projekt „MOZOG“) oblasť výskumu mozgu značne zviditeľnila.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Je pravdepodobné, že mnoho Európanov bude počas svojho života trpieť mozgovou chorobou. Liečba týchto ľudí nás už teraz stojí 1,5 milióna EUR každú minútu a je pravdepodobné, že táto záťaž na naše zdravotníctvo sa so starnutím obyvateľstva ešte zvýši. Výskum mozgu by mohol zmierniť utrpenie miliónov pacientov a tých, ktorí sa o nich starajú. Pochopením tajomstva fungovania mozgu by sa nášmu hospodárstvu mohol otvoriť úplne nový svet služieb a produktov.“

Asi 165 miliónov Európanov bude počas svojho života trpieť nejakou mozgovou chorobou. Ako populácia starne a čím ďalej viac ľudí trpí Alzheimerom a inými neurodegeneratívnymi alebo s vekom súvisiacimi duševnými poruchami, je pravdepodobné, že náklady na liečbu sa budú prudko zvyšovať. Hľadanie lepších spôsobov prevencie a liečenia chorôb mozgu sa preto stáva čoraz potrebnejším. Pochopenie fungovania mozgu je tiež dôležité pre naše hospodárstva, aby sa v oblasti nových informačných technológií a služieb udržali v popredí.

„Európsky mesiac mozgu“ upriami pozornosť na zásadný význam výskumu mozgu a zdravotnej starostlivosti pre našu spoločnosť a hospodárstva a na dosiahnuté úspechy EÚ v tejto oblasti. V rámci tejto iniciatívy sa bude diskutovať o tom, kam bude výskum a politika v budúcnosti smerovať, a o tom, ako zlepšiť rozdeľovanie zdrojov v rámci jednotlivých krajín a medzi nimi. Jej cieľom bude aj odstránenie tabu týkajúceho sa duševného zdravia.

Súvislosti

Od 20 vybraných projektov, ktoré budú financované z prostriedkov EÚ, sa očakáva, že prinesú nové poznatky a inovácie v kľúčových oblastiach ako napr. traumatické poranenia mozgu, duševné poruchy, bolesti, epilepsia a poruchy správania u detí. Aj keď projekty nemôžu byť zverejnené pred uzavretím zmlúv o grante, očakáva sa, že začnú toto leto. Partneri v oblasti priemyslu a malých podnikov sa s cieľom podporiť inováciu a ponúknuť skutočné riešenia problémov zapoja najmä do troch oblastí – duševné poruchy, epilepsia a poruchy správania u detí.

Z rozpočtu EÚ išlo na výskum mozgu od začiatku súčasného rámcového programu EÚ pre výskum, siedmeho rámcového programu (2007 – 2013), viac ako 1,9 miliardy EUR. Z tejto sumy sa financovalo 1 268 projektov s 1 515 účastníkmi z EÚ aj mimo nej. V rámci všetkých troch pilierov – „veda na špičkovej úrovni“, „vedúce postavenia priemyslu“ a „spoločenské zmeny“, ktoré sú súčasťou Horizontu 2020, nového programu EÚ pre výskum a inovácie, bude aj naďalej dostatok príležitostí, pokiaľ ide o výskum mozgu. Obzvlášť dôležitou bude oblasť „zdravia, demografických zmien a blahobytu“, kde sa výskum zameria na zlepšenie diagnostiky, pochopenia a liečenia chorôb.

Program „Európskeho mesiaca mozgu“ obsahuje viac ako 50 podujatí zaoberajúcich sa ľudským mozgom, od konferencií, tvorivých dielní a stretnutí po letné školy a vzdelávacie kurzy. Šesť z týchto podujatí organizuje írske predsedníctvo EÚ. Európska komisia zorganizuje dve veľké konferencie, 14. mája v Bruseli a - spolu s írskym predsedníctvom EÚ – 27. a 28. mája v Dubline.

Kompletný zoznam zainteresovaných krajín nájdete na:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm


Zverejnené 2. máj 2013