Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Koordinačné stretnutie členov siete Europe Direct s informačnou kanceláriou EP a poslancami EP

Koordinačné stretnutie členov siete Europe Direct s informačnou kanceláriou EP a poslancami EP

Dňa 25. a 26. apríla 2013 sa konalo v Šachtičkách stretnutie zástupcov Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu s predstaviteľmi informačnej siete Europe Direct. Pozvanie prijali aj poslanci Európskeho parlamentu Vladimír Maňka (S&D), Katarína Neveďalová (S&D) a Anna Záborská (EPP) a zúčastnili sa aj zástupcovia Európskej komisie.

Cieľom tohto podujatia bolo posilnenie spolupráce medzi Informačnou kanceláriou EP, Zastúpením EK a informačnými centrami Europe Direct. Už budúci rok v máji sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu, pričom pôjde o hlavnú informačnú prioritu uvedených inštitúcií.

Po oboznámení sa s plánovaným priebehom informačnej kampane ohľadom volieb do Európskeho parlamentu a s novinkami, ktoré zavádza pre Európsky parlament Lisabonská zmluva, nás poctili svojou návštevou poslanci Európskeho parlamentu.

Vladimír Maňka (S&D) sa s účastníkmi podujatia podelil o svoje skúsenosti z pôsobenia na európskej, ako aj regionálnej úrovni, kde zastával post primátora Zvolena a v súčasnosti predsedu VÚC Banská Bystrica. Zároveň sa vyjadril, že aj jeden poslanec Európskeho parlamentu môže presadiť významné zmeny, ak sa pri konkrétnej téme stane tzv. hlavným spravodajcom a má podporu jednej z najväčších frakcí Európskeho parlamentu.

Katarína Neveďalová (S&D) hovorila najmä o práci s mladými, európskych programoch pre študentov a stretnutiach so žiakmi a študentmi stredných a vysokých škôl. Ďalej sa oboznámila s prácou centier Europe Direct a ponúkla svoju spoluprácu najmä pri podujatiach organizovaných pre mládež.

Anna Záborská (EPP) priblížila svoje pôsobenie na poste predsedníčky Výboru Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť a svoj postoj k aktuálnej téme zavedenia kvót pre ženy v správnych radách veľkých podnikov. Okrem toho zdieľala s účastníkmi svoje skúsenosti z oblasti rozvojovej pomoci pre najchudobnejšie štáty sveta.

Podujatie pokračovalo večer neformálnou diskusiou a na druhý deň prezentáciami tlačovej atašé Informačnej kancelárie EP Soni Mellak, novinára Martina Thumu a predstaviteľov Zastúpenia EK. Stretnutie bolo ukončené záverečným príhovorom riaditeľa Informačnej kancelárie EP Roberta Hajšela.


Fotogaléria:


Zverejnené 6. máj 2013