Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Mladý Európan 2013

Mladý Európan 2013

S cieľom zvýšiť informovanosť o Európskej únii na Slovensku medzi študentmi stredných škôl pripravilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci Národnou asociáciou pre rozvoj podnikania a sieťou informačných centier Europe Direct už 8. ročník vedomostnej súťaže pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom „Mladý Európan“.

"Už v regionálnych kolách museli súťažiaci študenti preukázať dobré znalosti histórie, geografie, osobností a významných miest Európskej únie. Vo finále na nich čaká ďalšia zaťažkávacia skúška vo forme ešte náročnejších otázok. Dôležitou témou budú aj práva občanov Európskej únie, aj vzhľadom na to, že tento rok je Európskym rokom občanov. Verím, že aj táto súťaž pomôže tomu, aby mladí ľudia poznali svoje práva a vedeli ich aj naplno využiť," povedal v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebral podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič, ktorý príde víťazom nitrianskeho finálového kola osobne zablahoželať.

Regionálne kolá tohtoročného Mladého Európana sa uskutočnili v čase od 8. do 26. apríla. V spolupráci s 12 informačnými centrami siete Europe Direct na Slovensku a Európskym informačným centrom v Bratislave sa do regionálneho kola zapojilo celkovo 390 stredných škôl z celého Slovenska. Vo finálovom kole si zmeria sily 13 víťazných družstiev zo všetkých regiónov Slovenska.

Národné kolo súťaže "Mladý Európan 2013" sa uskutoční 17. mája 2013 v priestoroch Agroinštitútu, š.p. v Nitre. Na víťazov súťaže čakajú zaujímavé ceny.Zverejnené 13. máj 2013