Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Skončila sa v Bratislave putovná výstava European Space Expo

Skončila sa v Bratislave putovná výstava European Space Expo

Skončila sa v Bratislave putovná výstava European Space Expo. Zožala obrovský úspech. Vesmírny dóm navštívilo počas necelého týždňa 15,752 ľudí. V počte návštevníkov Bratislava predbehla Kodaň (7500), Viedeň (5140) či dokonca Londýn (11 015).

Space Expo zatiaľ zavítalo do 12 európskych miest vrátane Bratislavy a túto jedinečnú výstavu videlo spolu približne 155 000 ľudí.

Všetci z nich sa pod hviezdnym nebom kupoly dozvedeli čo vlastne vesmírny výskum prináša do nášho každodenného života.

Fotogalériu nájdete na tomto linku:

facebook/European Space Expo

Space Expo v Bratislave sa uskutočnilo od soboty 18. do štvrtka 23. mája 2013, vo výstavnom stane na námestí pred centrom Eurovea. Túto výstavu sme k Vám priniesli aj vďaka našim partnerom: hlavnému mestu Bratislava a centru Eurovea.

Súvislosti

Výsledky vesmírneho výskumu využíva viac ako 30 000 rôznych aplikácií. Tieto technológie pomáhajú optimalizovať dopravu, zvyšovať efektivitu v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve či priemysle, chrániť životné prostredie a prispievajú aj k našej bezpečnosti. Často to možno ani nevieme, ale výskum vesmíru má priamy dopad na náš každodenný život.

EÚ investuje do výskumu vesmíru a pozorovania Zeme prostredníctvom dvoch kľúčových programov – prvým je Galileo, druhým Copernicus, ktorý bol predtým známy ako GMES (Global Monitoring for the Environment and Security - Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť). Výsledkom oboch týchto programov je množstvo služieb a aplikácií s priamym dosahom na život občanov EÚ. Zvyšujú naše možnosti na globálnom trhu, prispievajú k novým pracovným miestam a hospodárskemu rastu. V súčasnosti je ročný obrat kozmického priemyslu v Európe približne 5,4 miliardy eur, toto odvetvie zamestnáva viac ako 31 000 vysokokvalifikovaných pracovníkov.


Zverejnené 29. máj 2013