Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > EÚ oceňuje 9 inovatívnych verejných iniciatív v Európe

EÚ oceňuje 9 inovatívnych verejných iniciatív v Európe

Európska komisia oznámila víťazov súťaže o európske ocenenie za inováciu vo verejnej správe. Táto cena je oslavou najinovatívnejších, progresívnych verejných iniciatív, ktoré sú prospešné pre občanov, firmy alebo pre sektor vzdelávania a výskumu. Bolo ocenených deväť iniciatív - z Chorvátska, Fínska, Holandska, Portugalska, Slovenska, Španielska (dvaja víťazi), Švédska a Spojeného kráľovstva, pričom každá z nich získala sumu 100 000 EUR. Medzi víťazné iniciatívy patrí systém komplexných zdravotných informácií dostupných po telefóne, on-line platforma o možnostiach financovania pre spoločnosti a systém detekcie plagiátorstva určený vysokoškolským inštitúciám. Ocenenia odovzdala komisárka pre výskum, inováciu a vedu Máire Geoghegan-Quinnová na konferencii usporiadanej počas štvrtého Týždňa inovatívnych regiónov Európy (WIRE IV) v írskom Corku.

Komisárka Geoghegan-Quinnová vyhlásila: „Inovácie neslúžia iba pre podnikateľský sektor. Verejný sektor predstavuje polovicu hrubého domáceho produktu EÚ, takže tiež musí byť pripravený na zmeny. Dnešní víťazi ukazujú, že využitím nových myšlienok a technológie môžeme zlepšiť životy ľudí a pomôcť modernizovať naše hospodárstva. Potrebujeme viac takýchto iniciatív.“

Do súťaže sa prihlásilo 203 iniciatív pochádzajúcich zo všetkých kútov Európskej únie. Deväť víťazov vybrala nezávislá porota na základe štyroch kritérií: hospodársky vplyv ich iniciatívy, jej význam v súvislosti s výzvami, ktorým čelí naša spoločnosť, originálnosť a ľahká replikovateľnosť zámeru iniciatívy a zamýšľané využitie finančnej odmeny získanej v súťaži.

Odbornú porotu tvorili Ann Mettler z Lisabonskej rady, Carlos Brazao, Cisco, Margot Pröhl, Európsky inštitút pre verejnú správu; Sashsha Bezuhanova, HP a Andreas Schleicher, OECD.

Finančná odmena bude slúžiť na rozšírenie iniciatív. Víťazi predstavia svoje činnosti s cieľom replikovať a posilniť iniciatívy na ďalšej konferencii o inovácii, ktorá sa bude konať v roku 2014 v Bruseli.

Víťazi za rok 2013

Kategória „Občania“:

  • Metropolitná oblasť Helsinky vo Fínsku — využitie otvoreného prístupu k údajom s cieľom zapojiť občanov do rozhodovacieho procesu

  • Švédska národná iniciatíva elektronické zdravotníctvo — umožňujúca on-line prístup pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k údajom o zdravotnej starostlivosti

  • Londýnska mestská štvrť Islington v Spojenom kráľovstve — integrovaný súbor opatrení na zníženie energetickej chudoby, počtu hospitalizácií a úmrtí v zimnom období

Kategória „podniky“:

  • Španielske centrum pre otvorený prístup k údajom - ambiciózna vnútroštátna iniciatíva za opakované použitie informácií z verejného sektora, ktorá otvára nové hospodárske príležitosti

  • Regionálna správa severných provincií Holandska - webová platforma poskytujúca rýchly prístup k príležitostiam financovania pre podniky

  • Portugalská agentúra pre verejnú reformu - jednoduché založenie podniku bez čakania alebo len s veľmi krátkou čakacou lehotou

Kategória „vzdelávania a výskum“

  • Španielsky región Murcia - tímy študentov sa stanú podnikateľmi a súťažia o návrh energeticky úsporného vozidla

  • Chorvátska akademická a výskumná sieť - podpora rovnakého prístupu k vysokokvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom vybavenia základných škôl v odľahlých oblastiach informačnými a komunikačnými technológiami

  • Slovenské vnútroštátna iniciatíva - systém detekcie plagiátorstva, ktorý zhromažďuje dizertačné práce zo všetkých inštitúcií vysokoškolského vzdelávania

Ďalšie informácie

Súťaž sa začala v septembri 2012 a bola otvorená verejným orgánom zriadeným v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k rámcovému programu EÚ pre výskum. Predložené iniciatívy museli prebiehať v období od jedného do štyroch rokov. Viac informácií je k dispozícii na adrese:

www.ec.europa.eu/admin-innovators

Konferencia WIRE IV spája regionálne, vnútroštátne a európske zainteresované strany s cieľom prezentovať, rozvíjať a skúmať hlavné témy regionálnych inovácií, ktoré sa týkajú európskeho programu Horizont 2020, čo je sedemročný program financovania výskumu a inovácií, ktorý sa má začať v roku 2014.

http://wire2013.eu/


Zverejnené 11. jún 2013