Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > eCall: Automatické núdzové volanie v prípade cestných nehôd povinné pre automobily od roku 2015

eCall: Automatické núdzové volanie v prípade cestných nehôd povinné pre automobily od roku 2015

S cieľom pomôcť zmierniť následky vážnych dopravných nehôd v celej EÚ Európska komisia prijala dva legislatívne návrhy (právnych predpisov), ktoré zaistia/zabezpečia, že od októbra 2015 budú automobily schopné automaticky kontaktovať záchrannú službu v prípade vážnej dopravnej nehody. Systém „eCall“ pri vážnej dopravnej nehode automaticky zavolá na číslo 112 – európske jednotné číslo tiesňového volania. Oznámi miesto nehody záchrannej službe, a to aj vtedy, ak je vodič v bezvedomí alebo nie je schopný uskutočniť hovor. Odhaduje sa, že by sa tým mohlo zachrániť až 2 500 životov ročne.

Tieto návrhy právnych predpisov zabezpečia, že od októbra 2015 všetky nové modely osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel budú vybavené systémom eCall 112, ako aj vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre riadne prijímanie a spracovanie volaní eCall v strediskách tiesňového volania, čím sa zabezpečí kompatibilita, interoperabilita a kontinuita služby eCall v celej EÚ.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Dnešné návrhy sú míľnikom v oblasti bezpečnosti na cestách v EÚ. Minulý rok na cestách v EÚ zahynulo 28 000 osôb a 1,5 milióna ľudí utrpelo zranenia. Keď dôjde k dopravnej nehode, každá minúta je dôležitá na záchranu zranených obetí. Technológia eCall má veľký potenciál zachraňovať životy prostredníctvom zásadného skrátenia času potrebného na zásah záchranných služieb, a to v celej EÚ.“

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani v tejto súvislosti uviedol: „Zavedenie interoperabilného celoeurópskeho systému eCall je dôležitým pokrokom v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Občania EÚ sa môžu cítiť bezpečnejšie vďaka tomuto systému, ktorý šetrí čas a zachraňuje životy a ktorý pomôže zabrániť stratám na životoch a zraneniam na našich cestách. Je tiež dôležitý krok vpred, vďaka ktorému sa naše vozidlá stanú inteligentnejšími a posilní naša konkurencieschopnosť.“

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová, zodpovedná za digitálnu agendu, uviedla: „Systém eCall, funkčný v celej EÚ, predstavuje veľký krok vpred pre bezpečnosť cestnej premávky. Keď potrebujete pomoc v núdzi, je oveľa lepšie byť pripojený ako byť osamotený. V tom spočíva hodnota IKT.“

Výhody systému eCall

Údaje získané prostredníctvom systému eCall umožnia záchranným službám poskytovať pomoc vodičom a cestujúcim rýchlejšie, a tým pomôžu rýchlo zachraňovať životy a ošetrovať zranenia. Odhady naznačujú, že systém eCall by mohol urýchliť reakciu na tiesňové volanie o 40 % v mestských oblastiach a o 50 % na vidieku a zachrániť až 2 500 životov ročne.

Okrem prínosov pre bezpečnosť cestnej premávky bude mať systém eCall značný vplyv aj na zníženie zápch spôsobených dopravnými nehodami, ako aj na zníženie sekundárnych nehôd spôsobených nezabezpečenými miestami nehôd. Tento systém bude prínosom aj v oblasti priemyslu prostredníctvom mnohých spoločností, ktoré sú zapojené do poskytovania technológií, komponentov a služieb používaných v rôznych prvkoch systému eCall vrátane palubných systémov, bezdrôtového prenosu dát a systémov pre strediská tiesňového volania. Okrem toho sa očakáva, že palubné zariadenia zavedené v rámci systému eCall môžu byť použité na služby, ktoré prinesú dodatočnú pridanú hodnotu (napríklad vysledovanie odcudzených vozidiel).

Ako funguje systém eCall

Systém eCall sa aktivuje automaticky, keď senzory vo vozidle zaregistrujú vážnu zrážku. Hneď po aktivácii systém prostredníctvom európskej linky tiesňového volania 112 nadviaže telefonické spojenie s vhodnou centrálou tiesňového volania a pošle záchrannej službe podrobné údaje vrátane času nehody, presnej polohy vozidla a smeru cesty (ktorý je veľmi dôležitý na diaľniciach a v tuneloch). Volanie eCall možno iniciovať aj manuálne, stlačením príslušného tlačidla vo vozidle. Tento úkon môže vykonať napríklad svedok vážnej nehody.

Návrhy právnych predpisov na vytvorenie povinného systému eCall

Komisia navrhuje dva právne predpisy, aby pomohla vytvoriť a implementovať tento systém:

  • nariadenie o požiadavkách typového schvaľovania pre zavedenie systému eCall (a ktorým sa mení príslušná smernica 2007/46/ES), na základe ktorého bude vozidlo kompatibilné so systémom eCall a

  • rozhodnutie o zavedení interoperabilného systému eCall v celej EÚ, ktorým sa zabezpečí kompatibilita verejnej infraštruktúry so systémom eCall.

Tieto návrhy tvoria konečnú fázu trojfázového legislatívneho postupu Komisie, ktorého cieľom je povinne zaviesť systém eCall v celej EÚ (pozri IP/11/1010 a delegované nariadenie č. 305/2013). Komisia predtým vyzvala, aby sa systém eCall zaviedol dobrovoľne v celej Európe do roku 2009 (IP/09/1245), ale postup prijímania bol príliš pomalý.

Ďalšie kroky
Po schválení dnešných návrhov Radou a Parlamentom je cieľom Komisie zabezpečiť plnú funkčnosť systému eCall v celej EÚ (ako aj na Islande, v Nórsku a Švajčiarsku) do roku 2015.

Návrh nariadenia o požiadavkách pre typové schvaľovanie pre zavedenie systému eCall.
Návrh rozhodnutia o zavedení interoperabilného systému eCall v celej EÚ
Viac informácií o systéme eCall nájdete na tejto webovej stránke

Zverejnené 17. jún 2013