Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > 196 miliónov EUR z regionálnych fondov na modernizáciu železníc na Slovensku

196 miliónov EUR z regionálnych fondov na modernizáciu železníc na Slovensku

Európska komisia schválila investíciu vo výške 196.5 miliónov EUR z kohézneho fondu na modernizáciu kľúčovej železničnej trate v Trenčianskom regióne, ktorá je súčasťou siete TEN-T. Investícia zahŕňa rekonštrukciu, elektrifikáciu a modernizáciu 20,4 km dlhého úseku na trati Bratislava – Žilina, modernizáciu železničných priecestí a staníc.

Hlavným zámerom tohto projektu je zvýšenie efektivity železničnej dopravy prostredníctvom zvýšenia traťovej rýchlosti, vyššej bezpečnosti a optimalizácie kvality služieb. Projekt takisto prispeje k zníženiu hladiny hluku a znečistenia ovzdušia. Tieto zlepšenia budú prínosom pre 600,000 obyvateľov regiónu, ako aj pre medzinárodných cestujúcich využívajúcich tento európsky koridor. Predpokladáme, že počas implementácie projektu vznikne 140 pracovných miest.

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn, ktorý projekt schválil, hovorí: „Tento projekt je dobrým príkladom toho, ako môžu naše regionálne investície pomôcť občanom jednoduchšie a bezpečnejšie cestovať. Dnes schválená investícia zabezpečí nielen bezpečnejšiu premávku a moderné dopravné služby, ale prispeje aj k prechodu Slovenska na trvalo udržateľné formy dopravy. Tento projekt takisto zvýši konkurencieschopnosť Slovenska, pretože má potenciál prilákať ďalších investorov a firmy.“

Investícia EÚ schválená týmto rozhodnutím sa týka IV a V fázy projektu. Prichádza prostredníctvom európskeho programu regionálnej politiky „Doprava,“ v rámci prioritnej osi „Železničná infraštruktúra.“ Európska únia prefinancuje 196,468,579 EUR, celkové investičné náklady na projekt sú 392,289,239 EUR. Očakáva sa, že tento projekt bude implementovaný do mája 2015.

Kontext

Jedná sa o „veľký projekt,“ pri ktorom celková investícia (vrátane DPH) presahuje 50 miliónov EUR a preto podlieha osobitnému rozhodnutiu Európskej komisie, zatiaľ čo iné typy projektov sú schvaľované na národnej a regionálnej úrovni.

Dvojkoľajový úsek trate Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša, ktorý je súčasťou železničnej siete TEN-T a takisto predstavuje súčasť prioritného projektu č.23 (Gdansk-Varšava-Brno/Žilina-Bratislava-Vienna), má celkovú dĺžku 20,409m. Po modernizácii bude mať trať parametre umožnujúce traťovú rýchlosť 160 km/h. Projekt predstavuje časť železničného koridoru Bratislava – Žilina – Čadca – Skalité (štátna hranica s Poľskom), ktorý patrí medzi priority programu dlhodobého rozvoja Slovenskej železničnej infraštruktúry.

Celkovo bolo Slovensku na programové obdobie 2007-2013 z fondov kohéznej politky pridelených približne 11,7 miliardy EUR.


Zverejnené 4. júl 2013