Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európska komisia investuje 600 miliónov EUR do nového výskumu na riešenie preťaženia európskeho vzdušného priestoru

Európska komisia investuje 600 miliónov EUR do nového výskumu na riešenie preťaženia európskeho vzdušného priestoru

Európska komisia oznámila vyčlenenie nového finančného balíka v sume 600 miliónov EUR na riešenie preťaženia európskeho vzdušného priestoru. Komisia sa snaží predísť nedostatku kapacít, keďže sa predpokladá, že počet letov sa v nasledujúcich 10 až 20 rokoch zvýši o 50 %. Cieľom financovania je vyvinúť novú technológiu potrebnú na dobudovanie projektu Jednotné európske nebo. Ide o ambiciózny projekt reformy európskeho vzdušného priestoru, ktorý má znásobiť kapacitu a znížiť náklady na riadenie letovej prevádzky o polovicu.

Komisár EÚ pre dopravu Siim Kallas uviedol: „Európsky vzdušný priestor a letiská sú vystavené riziku presýtenia. Ak s tým niečo neurobíme, budeme čeliť veľkému preťaženiu a chaosu v našom vzdušnom priestore. Na zemi budú letiská tak vyťažené, že 2 milióny lietadiel nebudú môcť vzlietnuť alebo pristáť. Narastajúce preťaženie so sebou prináša zvýšené bezpečnostné riziko, ako aj omeškania a reálne hospodárske náklady. Toto nevyhnutné financovanie výskumu je kľúčom k sprístupneniu technológie potrebnej na dosiahnutie čistejšieho a účinnejšieho európskeho vzdušného priestoru, ktorý je vhodný pre 21. storočie.“

Úskalia spôsobené roztrieštenosťou európskeho vzdušného priestoru generujú každý rok leteckým spoločnostiam a ich zákazníkom dodatočné náklady vo výške takmer 5 miliárd EUR. Kvôli nim sa vzdialenosť priemerného letu predlžuje o 42 kilometrov, v dôsledku čoho lietadlo spáli viac paliva, uvoľní sa viac emisií, zvyšujú sa používateľské poplatky a predlžujú sa omeškania. Spojené štáty riadia vzdušný priestor rovnakej veľkosti s väčším objemom letovej prevádzky pri takmer polovičných nákladoch.

Tento výskum je rozhodujúci pre dobudovanie Jednotného európskeho neba, hlavného projektu na vytvorenie jednotného európskeho vzdušného priestoru, ktorý by strojnásobil kapacitu a o polovicu znížil náklady na leteckú dopravu. Program bude naďalej riadiť spoločný podnik na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR). Mandát spoločného podniku sa predĺži o ďalších osem rokov do roku 2024.

Výskum sa zameriava na zabezpečenie čistejšej, lacnejšej a bezpečnejšej letovej prevádzky. Nové financovanie sa použije na

  • vývoj prostriedkov umožňujúcich leteckým spoločnostiam lietať na nimi preferovaných (a priamejších) trasách s využitím nových technológií na výmenu údajov medzi vzduchom a zemou;

  • integráciu nových typov lietadiel, ako napríklad bezposádkových lietadiel (drone), v systéme riadenia letovej prevádzky;

  • optimalizáciu riadenia prevádzky najmä na zemi, napríklad zefektívnením a zvýšením bezpečnosti vstupu a opustenia vzletových a pristávacích dráh za všetkých poveternostných podmienok.

Projekt združuje viac ako 2 500 expertov, ktorí poskytujú komplexnú škálu odborných znalostí z oblasti manažmentu letovej prevádzky (ATM). Zabezpečí pokračovanie ich práce na koordinovanom výskume manažmentu letovej prevádzky, ako aj na vývoji a overovaní výsledkov, vrátane rozsiahlych prezentácií.
Predĺženie spoločného podniku SESAR je potvrdením silného odhodlania Komisie dokončiť projekt Jednotného európskeho neba (pozri IP 13/523) a poukazuje na dôležitosť doterajších výsledkov spoločného podniku SESAR.

Spoločný podnik SESAR budú naďalej spolufinancovať Eurocontrol a letecký priemysel. Podiel EÚ na financovaní pokračovania jeho činnosti, vo výške maximálne 600 mil. EUR, bude pochádzať z rámcového programu Horizont 2020 – súčasti nového viacročného finančného rámca EÚ. Ide o časť odhadovaného celkového rozpočtu vo výške 1,6 miliardy EUR pokrývajúceho nový pracovný program predĺženého spoločného podniku SESAR.

Indikatívne sa tento rozpočet použije na podporu predbežného výskumu ATM (6 %), aplikovaného výskumu (47 %), predvýrobný rozvoj (28 %) a demonštračné projekty veľkého rozsahu (9 %).

Súvislosti

Spoločný podnik SESAR je jedinečné verejno-súkromné partnerstvo, ktorého cieľom je vývoj novej generácie systému manažmentu letovej prevádzky (ATM), ktorý by sa dokázal vyrovnať s rastúcou leteckou premávkou s dôrazom na bezpečné, efektívne a ekologické podmienky. Podnik takisto dozerá na plnenie Hlavného plánu európskeho ATM, t. j. plánu pre všetky činnosti spoločného podniku SESAR a ich budúce zavedenie.

Spoločný podnik SESAR bol zriadený v roku 2007, aby koordinoval všetok výskum a vývoj súvisiaci s ATM v EÚ v rámci viacročného rozpočtu na roky 2007 - 2013, podľa ktorého mala jeho činnosť trvať do 31. decembra 2016.

EÚ a Eurocontrol – 2 zakladajúci členovia spoločného podniku SESAR, a jeho ďalších 15 členov, medzi nimi verejné a súkromné subjekty, ako napríklad výrobca lietadiel Airbus, hlavní národní poskytovatelia letových navigačných služieb, letiská a výrobcovia súvisiacich zariadení, ako napríklad Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI a Honeywell, už potvrdili svoj záväzok pokračovať v práci v rámci projektu SESAR.

Spoločný podnik SESAR musí zohrať rozhodujúcu úlohu pri vývoji technológie na dobudovanie Jednotného európskeho neba, hlavného projektu na vytvorenie jednotného európskeho vzdušného priestoru prostredníctvom:

  • zníženia nákladov ATM pre používateľov vzdušného priestoru na polovicu;

  • zníženia vplyvu letov na životné prostredie o 10 %;

  • trojnásobného zvýšenia kapacity, čo skráti meškania na zemi aj vo vzduchu;

  • rádovo desaťnásobného zvýšenia bezpečnosti.

Ďalšie informácie:

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

Čítajte si tweety podpredsedu Kallasa na Twitteri


Zverejnené 11. júl 2013