Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Fotografická súťaž Euroobčan 2013

Fotografická súťaž Euroobčan 2013

Európska komisia vyhlásila rok 2013 za Európsky rok občanov. Pri tejto príležitosti informačné centrum Europe Direct Trenčín vyhlasuje fotosúťaž o najlepšie fotografie zachytávajúce euroobčana. Prostredníctvom fotografií vyjadrite, čo pre Vás znamená status „euroobčan“.

Cieľom súťaže je posilniť pocit euroobčianstva u obyvateľov v regióne, priblížiť im Európsky rok občanov 2013 a práva prislúchajúce všetkým občanom EÚ.

Uzávierka súťaže
17. november 2013 o 24:00h

Technické podmienky
Formát: Určený je minimálny formát 20 x 30 cm v tlačenej podobe. Autor fotografie sa môže zapojiť najviac s tromi fotografiami. Súťažné fotografie je potrebné poslať aj v digitálne podobe s min. rozlíšením 2048 x 1536 px.

Všetky potrebné informácie nájdeš v propozíciách súťaže!

Informácie k Európskemu roku občanov 2013
Európsky rok občanov 2013 sa zameria na práva, ktoré majú všetci občania EÚ. Tieto práva prinášajú úžitok nielen 500 miliónom Európanov, ktorí ich využívajú každý deň, ale aj ekonomike EÚ.

Európsky rok bude príležitosťou pre dialóg na všetkých úrovniach verejnej správy, občianskej spoločnosti a podnikateľskej sféry s cieľom preskúmať, ako by mala EÚ vyzerať v roku 2020 z hľadiska práv, politík a správy.

Viac o Európskom roku občanov:
europa.eu/citizens-2013Dokumenty na stiahnutie:
Plagát_fotosúťaž 2013.pdf (PDF, 1951 kB)
Prihláška_fotosúťaž 2013.doc (DOC, 45 kB)
Propozície_fotosúťaž 2013.pdf (PDF, 196 kB)

Zverejnené 16. august 2013