Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európske témy na výstave AGROKOMPLEX 2013

Európske témy na výstave AGROKOMPLEX 2013

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava AGROKOMPLEX 2013, ktorá sa začína už vo štvrtok 22. augusta, ponúkne slovenským poľnohospodárom aj najnovšie informácie z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a portál poľnoinfo.sk pripravili aj na tohtoročnú výstavu Agrokomplex sériu odborných diskusných stolov.

"Návštevníkom tejto výstavy by sme chceli priblížiť, čo ponúka Spoločná poľnohospodárska slovenským poľnohospodárom, ale aj informácie, ktoré zaujímajú aj širšiu verejnosť. Pre ňu máme pripravenú sériu workshopov o tom, ako rozoznať skutočne kvalitné potraviny od tých nekvalitných. Verím, že aj našou zásluhou nadviaže jubilejný 40.ročník Agrokomplexu na úspech vlaňajšej výstavy," povedal pri tejto príležitosti vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Diskusné okrúhle stoly sa budú konať v medzinárodnom pavilóne A. Tu sa stretnú odborníci zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, z organizácií ministerstva pôdohospodárstva a samotní poľnohospodári, aby diskutovali o možných príležitostiach pre slovenské poľnohospodárstvo. Rýdzo poľnohospodárske a odborné témy počas prvých dvoch dní výstavy doplnia cez víkend diskusie celospoločenské - spotrebiteľské. Hovoriť sa bude o potravinách, konkrétne o tom, ako rozoznať kvalitný potravinársky výrobok od menej kvalitnej napodobeniny.

Diskusné okrúhle stoly, tak ako minulý rok, si kladú za cieľ osloviť široké spektrum poľnohospodárov, spotrebiteľov a médií. Príďte sa o tom presvedčiť počas výstavy AGROKOMPLEX 2013 do pavilónu A v dňoch 22. – 25.8.2013. Pre verejnosť budú pripravené kvízy, do ktorých sa môžu zapojiť všetky vekové skupiny. Na úspešných riešiteľov čakajú zaujímavé vecné ceny.

Témy diskusií:

Diskusie sa uskutočnia v sále Diskusných okrúhlych stolov, ktorá sa nachádza v pavilóne A.

Štvrtok - 22. augusta 2013

15.00 – 16.00 - Znamená možný presun prostriedkov z II. piliera do I. piliera SPP pre poľnohospodárov prínos?

Piatok - 23. augusta 2013

13:00 – 14:00 - Spoločná poľnohospodárska politika s prihliadnutím na záujmy mladých poľnohospodárov a rodinných fariem.

15:00 – 16.15 - Reforma SPP a jej dopad na slovenské poľnohospodárstvo.

Sobota - 24. augusta 2013

10:00 a 13:00 - Ako spoznať rozdiel medzi kvalitnými potravinami a ich náhradami

Nedeľa - 25. augusta 2013

10:00 - Ako spoznať rozdiel medzi kvalitnými potravinami a ich náhradami


Zverejnené 19. august 2013