Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2013 V BRATISLAVE

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2013 V BRATISLAVE

Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa bude 26. septembra od rána oslavovať. V rámci Európskeho dňa jazykov tam na hlavnom pódiu odznejú hudobné vystúpenia v rôznych jazykoch a v priľahlom kine Mladosť sa bude premietať séria európskych krátkych filmov. Vlastnú zdatnosť v jazykoch si možno preveriť v kvíze s Adelou a Sajfom. Súťaživé typy si prídu na svoje aj v Uličke jazykov. Po ceste medzi dvomi radmi stánkov väčšiny jazykových a kultúrnych inštitútov pôsobiacich na Slovensku, niekoľkých veľvyslanectiev a ďalších organizátorov sa budú môcť ďalej hrať jazykové hry a dozvedieť sa aktuálne novinky zo sveta jazykov. Ak ste sa zapojili do fotografickej súťaže „S jazykmi je tvoj svet pestrejší“, pri tejto príležitosti budú vyhlásení víťazi. Akcia potrvá od 9.00 do 13.00 hod.

Európsky deň jazykov v Bratislave je každoročné podujatie, ktorého cieľom je pobaviť, poučiť a pripomenúť krásu aj význam európskej jazykovej rozmanitosti. Chce byť dôkazom, že jazyky sa dajú učiť hravou formou, ktorá povzbudzuje a inšpiruje k ďalšiemu učeniu. Zameriava sa na ľudí všetkých vekových kategórií, keďže na vzdelávanie v jazykoch nikdy nie je príliš skoro ani neskoro. Spolupráca mnohých významných organizátorov a pestrosť programu sú zárukou užitočne stráveného dopoludnia.

Organizátori podujatia

  • Členovia Združenia kultúrnych inštitútov krajín Európskej únie EUNIC: British Council, Bulharský kultúrny inštitút, Goethe Institut, Institut français, Instituto Cervantes, Istituto Italiano di Cultura, Poľský inštitút Bratislava, Österreich Institut,

  • Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v Slovenskej republike, Veľvyslanectvo Fínska v SR, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku,

  • Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca, Ruské centrum vedy a kultúry, Kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad, SAAIC-Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania a Slovenský národný korpus.

Spoluorganizátorom podujatia je mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Viac o programe na hlavnom pódiu a pásme filmov:

PROGRAM

SÚVISLOSTI

Jazykové znalosti sú čoraz dôležitejšie nielen pre osobnostný rast, ale aj spoločenské uplatnenie. Predpokladá sa, že v celej Európe sa hovorí 230 jazykmi a do prvej päťky najrozšírenejších svetových jazykov patrí aj angličtina, španielčina a ruština. Len v samotnej Európskej únii existuje popri 24 úradných jazykoch aj ďalších približne 60 pôvodných jazykov a pestrú jazykovú mozaiku dopĺňajú aj desiatky ďalších jazykov, ktorými sa hovorí v komunitách migrantov.

Najrozšírenejším materinským jazykom v Európskej únii je nemčina, ktorá patrí aj k najrozšírenejším cudzím jazykom v EÚ. Záujem o nemčinu je citeľný aj na Slovensku. V Goetheho inštitúte v Bratislave sa odučí ročne viac ako 6 000 hodín jazykových kurzov, pričom záujem o jazykové vzdelávanie stúpa. Len webovú stránku inštitútu navštívi mesačne do 40 000 návštevníkov. V knižnici inštitútu je takmer 20 000 jednotiek a už viac ako dva roky úspešne ponúka aj výpožičky elektronických dokumentov. Kurzy nemčiny ponúka aj Österreich Institute v Bratislave. Od jeho založenia v roku 1989 tak urobilo viac než 12 400 záujemcov a len v minulom roku sa v tomto inštitúte odučilo približne 8 200 hodín. Najrozšírenejším cudzím jazykom v Európe je angličtina. British Council v Bratislave poskytuje nielen kurzy pre rôzne úrovne pre približne 1500 záujemcov ročne, ale aj množstvo online zdrojov. Všetky tieto zdroje môžu záujemcovia využívať bezplatne. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2012 sa po anglicky na Slovensku dohovorí 26 % opýtaných. Pokiaľ Európania siahnu po ďalšom cudzom jazyku, najčastejšie sa popri nemčine rozhodnú pre francúzštinu. V slovenských školách sa v súčasnosti francúzštinu učí takmer 24 000 žiakov, ďalších takmer 1 300 záujemcov študuje jazyk vo Francúzskom inštitúte a v pobočkách organizácie Alliance Française v Banskej Bystrici a Košiciach. V súčasnosti na celom svete po francúzsky hovorí 250 miliónov ľudí, podľa súčasného francúzskeho prezidenta dosiahne počet frankofónov o tridsať rokov miliardu.

Európania sa učia aj iné cudzie jazyky. Stúpajúci trend má aj záujem o štúdium taliančiny na Slovensku. Okrem toho, že sa ako druhý cudzí jazyk vyučuje na viacerých stredných školách a katedry taliančiny fungujú na štyroch slovenských univerzitách, jazykové kurzy v Talianskom kultúrnom inštitúte navštevovalo v minulom roku 700 študentov v 59 skupinách. Ďalším románskym jazykom, ktorý na dni jazykov zaznie, je španielčina – materinský jazyk 8 % obyvateľov EÚ. Po nemčine, angličtine, taliančine a francúzštine patrí spolu s poľštinou do šestice najrozšírenejších materinských jazykov v EÚ. Na Slovensku sa španielčinu učí vyše 6000 žiakov na 6 španielskych dvojjazyčných školách.

V Uličke jazykov zaznie viacero slovanských jazykov: chorvátčina, srbčina, bulharčina, poľština, ruština a, samozrejme, slovenčina. Chorvátčina sa nedávno stala novým 24. úradným jazykom Európskej únie. Síce sa odlišuje od súčasnej spisovnej chorvátčiny, ale je doposiaľ živá v niektorých predmestiach Bratislavy a vo viacerých obciach juhozápadného Slovenska, kam sa Chorváti sťahovali v časoch tureckého nebezpečenstva. Pri zrode spisovnej srbčiny stál lingvista Vuk Karadžić, ktorý udržiaval intenzívne kontakty so štúrovcami a Štúra aj v jeho bratislavskom pôsobisku navštívil. Už od roku 1948 funguje v Bratislave škola s vyučovacím jazykom bulharským, kurzy bulharčiny poskytuje aj Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave. Poľština sa v rámci polonistiky vyučuje na univerzitách v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove a celoročne v Poľskom inštitúte v Bratislave. Rastúcej popularite sa v dnešnej Európe teší aj ruština ako jazyk obchodu, cestovného ruchu a kultúry. Záujem o výučbu ruského jazyka sa na Slovensku z roka na rok zvyšuje. A nebude chýbať ani možnosť pozrieť sa na slovenčinu pre väčšinu z nás z nezvyčajnej perspektívy – z pohľadu cudzieho jazyka, s ktorým sa záujemcovia o jej ovládanie oboznamujú priamo u nás alebo online.


Zverejnené 24. september 2013