Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európsky deň jazykov s Europe Direct

Európsky deň jazykov s Europe Direct

Chceš si čítať anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky prípadne v inom úradnom jazyku EÚ z parádnej čítačky kníh značky KINDLE?

Stačí ak si s nami zasúťažíš v rámci Európskeho dňa jazykov. Úloha je jednoduchá. Na mape Európy sú označené štáty EÚ písmenami a tvojou úlohou je priradiť k nim vhodné znaky (označené číslami), ktoré sú špecifické pre jazyk danej krajiny! Kvíz nájdeš v našej fotogalérii!

Po zvládnutí jazykového kvízu sa staň fanúšikom našej stránky na facebooku (Facebook/europedirecttrencin) a správne odpovede pošli na adresu: europe.direct@tsk.sk do 8. októbra 2013. Po ukončení súťaže vyžrebujeme víťaza hlavnej výhry.

Nezabudnite pripísať Vaše kontaktné údaje. Ak by ste mali záujem o publikácie, brožúry týkajúce sa jazykov, neváhajte nás kontaktovať! Publikácie a brožúry sú pre Vás k dispozícii zdarma u nás v centre!

Čo je Európsky deň jazykov!

Do Európskeho roka jazykov 2001, spoluorganizovaného Radou Európy a Európskou úniou, sa v 45 zúčastnených krajinách podarilo úspešne zapojiť milióny ľudí. Svojimi aktivitami oslávil jazykovú rozmanitosť v Európe a podporil jazykové vzdelávanie.
Úspech projektu Európsky rok jazykov prispel k tomu, že sa Rada Európy rozhodla vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa bude oslavovať každoročne 26. septembra.

Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:

  • Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a diverzifikácie škály študovaných jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia;

  • Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať;

  • Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, či už na študijné účely, pre odborné potreby, za účelom mobility alebo pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

Prečo Európsky deň jazykov!

Ešte nikdy sme nemali toľko príležitostí pracovať a študovať v rôznych európskych krajinách ako dnes – nedostatočné ovládanie jazyka ale mnohým ľuďom bráni, aby ich využili.

Globalizácia a vzorce obchodného vlastníctva prinášajú nevyhnutnosť ovládať cudzie jazyky aj v práci vo vlastnej domácej krajine. Samotná angličtina už dávno nestačí.

Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj, používali ho a pestovali.

Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

Ciele:

Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom KAŽDÉHO – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov.

Medzi všeobecné ciele patrí pozdvihnutie povedomia o:

  • bohatej jazykovej rozmanitosti Európy, ktorú je treba zachovávať, chrániť a zveľaďovať;

  • potrebe diverzifikovať škálu jazykov, ktoré sa ľudia učia (vrátane menej používaných jazykov), ktorá vyúsťuje do plurilingvizmu/viacjazyčnosti;

  • potrebe ľudí nadobudnúť určitú úroveň ovládania dvoch alebo viacerých jazykov, aby sa mohli plnohodnotne zhostiť svojej úlohy v demokratickom občianstve Európy.


Viac o jazykoch na: http://www.ecml.at/


Fotogaléria:


Zverejnené 26. september 2013