Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > 25 rokov bystrého umu: EÚ oceňuje mladých vedcov

25 rokov bystrého umu: EÚ oceňuje mladých vedcov

Najlepší mladí vedci Európy sa dnes stretli v Prahe na 25. ročníku súťaže EÚ pre mladých vedcov (EUCYS). 126 sľubných mladých vedcov vo veku od 14 do 21 rokov predstavilo svoje projekty v nádeji, že urobia dojem na medzinárodnú porotu. Víťazi si rozdelili finančnú odmenu v celkovej výške 54 500 EUR, ako aj iné ceny, napríklad vedecké pobyty.

Tri prvé ceny, každá vo výške 7000 EUR, boli udelené Perttu Pölönenovi z Fínska za projekt „Music A' Clock“, Ciare Judgeovej, Emer Hickeyovej a Sophie Healy-Thowovej z Írska za prácu „A statistical investigation of the effects of diazotroph bacteria on plant germination“ (Štatistická analýza vplyvu diazotrofných baktérií na klíčivosť rastlín) a Frederickovi Turnerovi zo Spojeného kráľovstva za projekt „Genetics at home: Building a PCR machine and other equipment for setting up a home genetics lab“ (Genetika doma: konštrukcia PCR prístroja a ďalších zariadení na vybudovanie domáceho genetického laboratória). Tri druhé ceny putovali do Rakúska, Nemecka a Švajčiarska a tri tretie ceny získali projekty z Maďarska, Nemecka a Bieloruska.

Máire Geoghegan-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu, uviedla: „Ak je úroveň talentov, ktoré sa rodia v Európe, takáto, potom nás čaká svetlá budúcnosť. Mimoriadne potešujúce je vidieť kombináciu výskumu motivovaného zvedavosťou s projektmi orientovanými viac na praktické použitie. Na školách potrebujeme viac mladých ľudí, ktorí si vyberú predmety zamerané na vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku, a chcem povzbudiť najmä mladé ženy, aby viac z nich hľadalo profesionálne uplatnenie v oblasti vedy a techniky.“

Súťaž do Prahy priviedla 85 projektov z 37 krajín, medzi ktorými boli členské štáty EÚ a ďalšie pridružené a iné krajiny. Okrem slávnostného odovzdávania cien mladí vedci mohli prezentovať svoje projekty na štvordňovej výstave a navštíviť množstvo seminárov a sprievodných konferencií.

Porote tento rok predsedal Dr. Henrik Aronsson z univerzity v Göteborgu. Všetky projekty postúpili do súťaže na základe víťazstva v národných vedeckých súťažiach v danom odbore. Venovali sa rôznym témam z celého spektra vedeckých oblastí vrátane biológie, fyziky, chémie, informatiky, spoločenských vied, životného prostredia, matematiky, materiálov, inžinierstva a medicíny.

V súťaži bola udelená aj cena za medzinárodnú spoluprácu za najlepší projekt jedného z tímov z pozvaných krajín, ktoré majú s EÚ dohodu o vedecko-technickej spolupráci a na súťaži sa zúčastňujú ako hostia: USA, Kanada, Čína, Nový Zéland, Kórejská republika a Egypt. Cenu, ktorá podčiarkuje výhody medzinárodnej spolupráce vedcov v oblasti výskumu, získala Jessie MacAlpineová z Kanady za projekt pod názvom „Mustard Oil as an Apicomplexan-targeting Drug Therapy for Plasmodium falciparum“ (Využitie horčicového oleja vo farmakologickej liečbe Plasmodium falciparum zacielenej na apikálny komplex).

Súvislosti

Európska komisia po prvý raz predstavila súťaž EÚ pre mladých vedcov v roku 1989 s cieľom podporiť spoluprácu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností medzi mladými vedcami a zároveň im ponúknuť príležitosť pracovať pod vedením najvýznamnejších európskych výskumníkov. Prvý ročník súťaže sa konal v Bruseli a odvtedy podujatie navštívilo 23 rôznych európskych miest.

Súťaž sa zameriava na podporu úsilia účastníckych krajín prilákať mladých ľudí k tomu, aby sa venovali štúdiu v odboroch vedy, technológie, inžinierstva a matematiky a aby sa rozhodli pre profesionálnu dráhu v oblasti vedy a výskumu. Od roku 1989 sa počet účastníkov z radov mladých vedcov každý rok zvyšuje, z 59 na prvom ročníku na 126 v roku 2013, pričom najvyššiu účasť podujatie zaznamenalo v roku 2009 v Paríži, kam zavítalo 137 súťažiacich.

Účasť žien na súťaži odráža širší problém nedostatočného zastúpenia žien v odboroch vedy, technológie, inžinierstva a matematiky. V tomto roku ženy predstavovali takmer 35 % účastníkov (44 účastníčok a 82 účastníkov). V roku 1997 účasť žien na EUCYS prvýkrát prekročila 30 % a odvtedy sa zvyčajne pohybuje medzi 30 a 35 %, pričom svoj vrchol dosiahla v roku 2005 so 41 %. Počas 25 rokov získalo ocenenia 168 dievčat a 576 chlapcov.

Všetky podrobnosti týkajúce sa tohtoročnej súťaže sú uverejnené na internetovej stránke: http://media.eucys2013.cz. Každý z troch víťazných tímov získal 7000 EUR, tímy, ktoré sa umiestnili na druhom a treťom mieste, dostali odmenu v hodnote 5000 EUR a 3500 EUR. Medzi ďalšie ceny patrili návštevy Medzinárodného fóra mladých vedcov v Londýne a Medzinárodného seminára pre mladých vedcov v Štokholme, sponzorské dary od partnerov z podnikateľskej obce vrátane účasti na medzinárodnom veľtrhu vedy a techniky Intel ISEF v USA, ako aj ocenenia interného vedeckého útvaru Európskej komisie, Spoločného výskumného centra, Organizačnej skupiny pre celoeurópsky výskum Eiroforum a Európskeho patentového úradu.

Viac informácií o súťaži, ako aj o víťazoch možno nájsť na internetovej stránke> http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm


Zverejnené 26. september 2013