Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Akú chceme Európu?

Akú chceme Európu?

Podpredseda EK Maroš Šefčovič bude diskutovať s občanmi v Košiciach.

V košickej Kunsthalle (Rumanova 1) sa 5. októbra 2013 o 16.00 uskutoční Dialóg Európa - diskusia s občanmi o budúcnosti Európy.

S občanmi bude diskutovať podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.

"Práva európskych občanov patria v celosvetovom meradle medzi najprepracovanejšie a najširšie definované. V tomto zmysle možno EÚ označiť za akýsi maják demokracie a ľudských práv, ktorý priťahuje milióny ľudí na celom svete. Nie vždy sú si však európski občania svojich práv v rôznych oblastiach vedomí. Som preto rád, že v rámci Európskeho roka občanov budem mať možnosť v Košiciach so slovenskými občanmi počas dialógu prediskutovať tak otázky týkajúce sa ich široko definovaných práv, ako aj aktuálne dianie na európskej scéne. Verím, že čím viac budú slovenskí občania informovaní o EÚ a čím lepšie budú poznať svoje práva, tým viac budú EÚ podporovať." hovorí podpredseda EK Maroš Šefčovič.

"Občania na Slovensku sa cítia byť aj občanmi Európskej únie a oceňujú množstvo výhod a príležitostí, ktoré nám vyplývajú z členstva v Únii. To je však v kontraste s tým, že Slovensko je krajinou s najnižšou účasťou vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo všeobecnosti občania majú pocit, že ich hlas na európskej úrovni nemá váhu. Verím, že aj táto debata prispeje k tomu, aby sme EÚ priblížili občanom, aby vedeli, že aj ich hlas je dôležitý pri rozhodovaní o budúcnosti Európy. " povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Košická debata prebehne v troch tematických blokoch: práva občanov EÚ, kríza – aké riešenia ponúka Európa? a budúcnosť európskej integrácie. Očakávame však, že vďaka otázkam občanov sa objavia aj ďalšie súvisiace témy. Diskusiu bude moderovať Ľubomír Bajaník, moderátor RTVS.

Cieľom diskusie je čo najväčšia interakcia, preto občania môžu klásť otázky osobne alebo online prostredníctvom stránky: www.sli.do/dialogeuropa

Diskusia sa bude dať sledovať aj naživo online TU
Všetky ďalšie informácie o tomto podujatí sú k dispozícii na www.bit.ly/dialog-keZverejnené 1. október 2013