Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Open Days 2013

Open Days 2013

V dňoch 07. – 08. novembra 2013 sa v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Kongresovej sále bude konať podujatie s názvom OPEN DAYS 2013 pre študentov stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja, ktoré už piaty rok organizuje Europe Direct Trenčín.

Celé podujatie sa počas dvoch dní bude niesť v znamení poskytovania nových informácií, ktorých cieľom bude snaha ukázať študentom možnosti, ktoré sa im ponúkajú a ktoré môžu ovplyvniť ich smerovanie do budúcnosti.

Cieľom podujatia je:

  • Informovať mladých ľudí Trenčianskeho kraja o organizáciách pracujúcich s mládežou

  • Poskytnúť informácie o možnostiach pre mladých, ktoré dané organizácie ponúkajú

  • Poskytnúť informácie o EÚ, inštitúciách EÚ a možnostiach, ktoré môžu využiť ako mladí euroobčania

Na podujatí sa zúčastnia a budú prezentovať svoju činnosť organizácie pracujúce s mládežou a zastrešujúce mládež v Trenčianskom kraji a v rámci SR (Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Jef Slovakia, Európsky dialóg, ESN, Slovenská debatná asociácia, Europe Direct, Eurodesk, Komprax, Erasmus+, MvA, Študentská rada stredných škôl, Žiacke školské rady, Trenčianska nadácia, Inex Slovakia, Verejná knižnica M. Rešetku,..)

Prvý informačný deň podujatie otvorí p. Pavol Sedláček, predseda TSK a druhý deň medzi mladých zavíta poslankyňa Európskeho parlamentu p. Katarína Neveďalová a p. Robert Hajšel z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu.

Dokumenty na stiahnutie:
Plagát_Open Days 2013.pdf (PDF, 182 kB)

Zverejnené 31. október 2013