Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Súťaž Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2014

Súťaž Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2014

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen organizujú siedmy ročník súťaže „Európska cena Karola Veľkého pre mládež“, ktorej cieľom je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie.

Zapojte sa aj vy do súťaže venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity. Ak máte od 16 do 30 rokov a ste občanom členského štátu EÚ, tak neváhajte a pripravte projekt, ktorý:

  • podporí európske a medzinárodné porozumenie;

  • posilní rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a integrácii;

  • poslúži ako vzor mladým ľuďom žijúcim v Európe a ponúkne im praktické príklady spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva.

Hrá sa o finančnú odmenu 5000 €, 3000 € či 2000 € a o možnosť navštíviť Európsky parlament (v Bruseli alebo Štrasburgu)! Zároveň zástupcovia vybraných 28 národných projektov budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční 27. mája 2014 v nemeckom meste Aachen.

Súťaž prebieha od 24. októbra 2013 do 20. januára 2014. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny a prihlášky možno podať vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Termín podávania prihlášok je do 20. januára 2014. Prihlášky sú k dispozícii na webových stránkach Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu.

Viac informácií nájdete na www.charlemagneyouthprize.euFotogaléria:


Zverejnené 5. november 2013