Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Podujatie Open Days 2013

Podujatie Open Days 2013

V dňoch 07. – 08. novembra 2013 sa v priestoroch Úradu TSK v Kongresovej sále konalo podujatie s názvom OPEN DAYS pre študentov stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja.

Celé podujatie sa počas dvoch dní nieslo v znamení poskytovania nových informácií, ktorých cieľom bola snaha ukázať študentom možnosti, ktoré sa im ponúkajú a ktoré môžu ovplyvniť ich smerovanie do budúcnosti.

Na našom „európskom“ podujatí nesmela chýbať hymna EÚ, ktorú nám odohrala hudobná skupina Mladík z Hornej Súče.

Podujatie nám prvý deň otvoril p. Vladimír Buzalka, riaditeľ Úradu TSK a druhý deň Katarína Neveďalová, poslankyňa Európskeho parlamentu a p. Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu. P. Hajšel predstavil aktuálne výsledky z barometra, predstavil činnosť Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu a poukázal na dôležitosť volieb do EP, ktoré sa uskutočnia v roku 2014. Po ich výstupoch nasledovala voľná diskusia, kde mladí ľudia mali možnosť spýtať sa hostí na činnosť Európskeho parlamentu a s tým súvisiacu problematiku. Ďalším bodom programu bola prezentácia organizácii, ktoré prijali pozvanie na naše podujatie. Medzi pozvanými boli organizácie, ktoré pracujú s mládežou a poskytujú informácie týkajúce sa EÚ, inštitúcií EÚ, prezentovali možnosti pre mladých, týkajúce sa stáží, európskej dobrovoľníckej služby, výmen, študijných pobytov, štúdia v zahraničí a podobne. Prezentovali svoju činnosť a aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia.

Okrem Europe Direct Trenčín sa predstavili nasledovné organizácie:

Európsky dialóg, ESN

Občianske združenie, založené za účelom podpory a rozvoja európskej identity na Slovensku. Považuje sa za spravodajské médium európskych záležitosti pre mládež na Slovensku.
Viac na: ed.europskydialog.eu/

Eurodesk

Predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady týkajúce sa mladých ľudí a všetkých tých, ktorí s nimi pracujú.
Viac na: www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/

Komprax

Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá okrem iného napomôže výchove mladej aktívnej generácie.
Viac na: www.iuventa.sk/sk/KomPrax/

Praktik

Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou
Viac na: www.iuventa.sk/sk/sub/projektpraktik/

Erasmus Plus

Nový program pre vzdelávanie, tréning, mládež a šport na roky 2014 – 2020.
Viac na: www.welcomeurope.com/european-funds/erasmus

JEF Slovakia

Zámerom JEF Slovakia je združovať mladých ľudí so záujmom o dianie v Európe. Cieľom je vytvárať priestor pre vzdelávanie a osobnostný rast mladých ľudí v oblasti tejto problematiky.
Viac na: www.jefslovakia.eu/

INEX Slovakia

Nezisková organizácia ponúkajúca nevšedné zážitky, osobnostný rozvoj a zmysluplné prežívanie voľného času mládeže prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania.
Viac na: www.inex.sk/

Slovenská debatná asociácia

Občianske združenie, ktoré sa ako jediná organizácia na Slovensku venuje systematickému rozvoju debatných aktivít a metodiky.
Viac na: www.sda.sk/

Študentská rada stredných škôl

Reprezentatívna organizácia študentov stredných škôl a jej ďalších členov bez politickej príslušnosti na území Slovenskej republiky. Zastrešuje, chráni a obhajuje záujmy stredoškolákov, podporuje aktivity zamerané na budovanie občianskej spoločnosti a ovplyvňovanie vecí verejných.
Viac na: www.srss.eu/o-nas/

Žiacka školská rada Bánovce nad Bebravou

Viac na: www.sosjr.sk/
Kontakt: René Tkáč

Verejná knižnica M. Rešetku Trenčín

Kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia s pôsobnosťou v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Viac na: www.vkmr.sk/

Po ukončení všetkých prezentácií nasledovalo vyhodnotenie súťažného vedomostného kvízu. Prví traja, ktorí vyplnili kvízové otázky bezchybne boli odmenení výhernými cenami, ktoré do súťaže venovalo EUROPE DIRECT Trenčín.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie informačné podujatie!Dokumenty na stiahnutie:
Plagát_Open Days 2013.pdf (PDF, 182 kB)

Fotogaléria:


Zverejnené 10. november 2013