Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Žurnalizmus a ľudské práva

Žurnalizmus a ľudské práva

Štipendium Auschwitz Study of Professional Ethics poskytne 10 – 15 študentom/kám (príp. absolventom z rokov 2009 – 2013) príležitosť skúmať úlohu žurnalizmu v nacistickom Nemecku a počas holokaustu.

Program je zameraný na reportovanie o ľudských právach, cenzúru, propagandu, historické naratívy a nové média v súčasnom žurnalizme. Štipendisti budú čerpať z historických zdrojov, výpovede ľudí, ktorí holokaust prežili, návštevy Berlína, Auschwitz a Poľska.

  • Kde: Nemecko, Poľsko

  • Kedy: máj - jún 2014

  • Prihlásiť sa do: 06.01.2014

Záujemcovia musia zaslať CV, esej a odporúčanie, viac info: http://www.mjhnyc.org/faspe/apply.html


Zverejnené 19. december 2013