Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > „Stravujte sa zdravo, cíťte sa dobre“: Komisia navrhuje zlúčenie a posilnenie existujúcich programov podpory konzumácie mlieka a ovocia v školách

„Stravujte sa zdravo, cíťte sa dobre“: Komisia navrhuje zlúčenie a posilnenie existujúcich programov podpory konzumácie mlieka a ovocia v školách

Európska komisia dnes zverejnila návrh na zlúčenie dvoch v súčasnosti samostatných programov – programu podpory konzumácie mlieka v školách a programu podpory konzumácie ovocia v školách – do jedného rámca.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş dnes vyhlásil: „Navrhovanými zmenami chceme nadviazať na existujúce programy, zvrátiť pokles konzumácie týchto výrobkov a zvýšiť povedomie detí o ich potenciálnom prínose. Opatrenie je dôležité na dosiahnutie trvalej zmeny stravovacích návykov detí a zvýšenie informovanosti o zásadných otázkach, ktorým naša spoločnosť čelí. Zároveň dúfam, že bude skvelou príležitosťou posilniť vzťah medzi poľnohospodármi a deťmi, ich rodičmi a učiteľmi – najmä v mestských oblastiach.“

Nový program bude mať spoločný právny a finančný rámec, čím sa zlepšia a zjednodušia požiadavky na spravovanie oboch súčasných programov. Tento spoločný rámec zníži riadiace a organizačné zaťaženie vnútroštátnych orgánov, škôl i dodávateľov, čo zvýši efektívnosť programu. Účasť na programe je pre členské štáty dobrovoľná a budú si môcť vybrať, ktoré výrobky chcú distribuovať.

V minuloročnej dohode o budúcich výdavkoch EÚ sa naplánovalo, že nový program bude mať po odsúhlasení rozpočet vo výške 230 miliónov EUR (150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 80 miliónov EUR na mlieko). V rozpočte na rok 2014 je na projekt vyčlenených 197 miliónov EUR (122, a 75 miliónov EUR). Návrh, ktorý sa teraz predloží Európskemu parlamentu a Rade, vychádza zo zistení hodnotiacich správ a z verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili v roku 2013 v kontexte posudzovania vplyvu.

Súvislosti

Program podpory konzumácie mlieka v školách bol zriadený v roku 1977 a program podpory konzumácie ovocia v školách v roku 2009. Oba programy využíva ročne takmer 30 miliónov detí (vyše 20 miliónov v prípade mlieka a 8,5 milióna v prípade ovocia). Vzhľadom na klesajúci strednodobý trend konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka a nové výzvy v oblasti výživy sa zdá, že potreba týchto programov je v súčasnosti ešte naliehavejšia. Vo väčšine krajín konzumácia ovocia a zeleniny u detí klesá a zostáva pod úrovňou odporúčaného denného príjmu. Konzumácia mlieka klesá tiež a deti sa skôr orientujú na výrobky s vysokým stupňom spracovania. Reálnym problémom je nadváha a obezita: podľa odhadov svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2010 trpí v EÚ približne každé tretie dieťa vo veku 6 až 9 rokov nadváhou alebo obezitou. Vzostup je rýchly: podľa odhadov na rok 2008 to bolo ešte každé štvrté dieťa.

Ďalšie informácie

Program podpory konzumácie ovocia v školách
Program podpory konzumácie mlieka v školách

Zverejnené 31. január 2014