Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Seminár Erasmus+

Seminár Erasmus+

Iuventa a Saaic v spolupráci s Europe Direct Trenčín dňa 30. januára 2014 v kongresovej sále TSK zorganizovali informačný seminár pre učiteľov a mládež ku grantovému programu Erasmus+.

Európsky parlament schválil Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa má začať v januári. Tento sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR - o 40 % vyšší než súčasné programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti. Študenti plánujúci absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, na ktoré sú vnútroštátne granty alebo pôžičky k dispozícii len zriedka, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na pôžičky. Erasmus+ poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami.

Na seminár Erasmus+ do Trenčína prišlo približne 90 pedagógov a pracovníkov s mládežou z Trenčianskeho kraja. Lektormi seminára boli: Silvia Štefániková (Iuventa), Miloš Ondrášik (Iuventa), Lucia Király Csajka (Iuventa), Andrea Vojtková (Saaic) a Gabriela Podolanová (e- Twinning).

Pre návštevníkov bol pripravený aj európsky kútik s materiálmi do škôl a občianskych združení. Europe Direct Trenčín predstavil svoji činnosť a teší sa na spoluprácu so školami.

Viac o Erasmus+: www.erasmusplus.sk


Fotogaléria:


Zverejnené 31. január 2014