Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Konferencia: Mením svet - participujem!

Konferencia: Mením svet - participujem!

Študentská rada stredných škôl zorganizovala dňa 14. februára 2014 konferenciu pre mladých s názvom Participujem – mením svet na Úrade TSK.

Konferencia poukazovala na potrebu zapojenia mladých do procesu participácie. Na konferencii svoju činnosť predstavili aj poslankyne Európskeho parlamentu p. Katarína Neveďalová a p. Monika Flašíková – Beňová.

Na konferencii mal svoj informačný stánok aj Europe Direct Trenčín, kde mladým poskytoval informácie o štúdiu a práci v EÚ. Taktiež informoval o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. K dispozícii boli rôzne tlačené a propagačné materiály určené mladým ľuďom. V rámci open space sa pred mladými prezentovali: Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Študentská rada vysokých škôl, Erasmus student network Slovakia, Slovenská debatná asociácia, Osvetové centrum Rómov, Rada mládeže Trnavského kraja.


Fotogaléria:


Zverejnené 18. február 2014