Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Europe Direct Trenčín na Trenčianskom hrade

Europe Direct Trenčín na Trenčianskom hrade

Dňa 14. apríla 2014 sa pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku na Trenčianskom hrade konal Deň otvorených dverí a predstavenie Turistického denníčka. Na podujatie zavítalo aj Europe Direct Trenčín, aby deťom zo základných škôl predstavilo Európsku úniu a členské štáty.

Na podujatie okrem iných záujemcov zavítalo 1385 detí základných škôl z celého kraja. Vítalo ich divadielko Dunajka s dvoma roztopašnými šašami, hudobná skupina Level Fun z trenčianskej ZUŠ a výbornú atmosféru navodila aj známa tanečná skupina Goonies Girls. Slávnostná chvíľa nastala o 10:00 h, kedy predseda TSK Jaroslav Baška za prítomnosti autorov publikácie slávnostne uviedol do života nový propagačný materiál Trenčianskeho samosprávneho kraja Turistický denníček, určený predovšetkým žiakom 4. a 5. ročníkov základných škôl.

Žiaci si v skupinkách spolu so svojimi učiteľmi a sprievodcami prezreli Trenčiansky hrad, načerpali nové vedomosti o Európskej únii, získali publikačné materiály v stánku Europe Direct Trenčín a TSK, zakúpili si drobnosti od remeselníkov a spoznali tak jednu z krásnych pamiatok, ktorú skrýva Turistický denníček.

Súvisiace odkazy:

Viac ako tisícka detí pozná novinku z Trenčianskeho samosprávneho kraja


Fotogaléria:


Zverejnené 14. apríl 2014