Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > V súťaži Mladý Európan najúspešnejší gymnazisti z Partizánskeho

V súťaži Mladý Európan najúspešnejší gymnazisti z Partizánskeho

Dňa 28. apríla 2014 sa v priestoroch Úradu TSK v Trenčíne uskutočnil deviaty ročník regionálneho kola súťaže „Mladý Európan 2014“ organizovaný Europe Direct centrom v Trenčíne. Regionálne kolo v Trenčíne otvoril podpredseda TSK p. Jozef Trstenský.

Záštitu nad súťažou v roku 2014 prebrali: eurokomisár pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu pán Maroš Šefčovič a vedúci Zastúpenia Európskej Komisie v SR pán Dušan Chrenek.
Do súťaže boli zapojení študenti tretích ročníkov stredných škôl. Súťaž bola trojkolová – 1. kolo, 2. kolo a finále. Prvých dvoch kôl sa zúčastnilo každé zo súťažných družstiev. Získané body za obe kolá sa každému družstvu sčítali. Do finále postúpili tri školy s najvyšším počtom bodov.

Prvé kolo tvoril vedomostný test o reáliách EÚ z rôznych oblastí: história, geografia, politika a ekonomika s počtom 50 otázok. Študenti mali na vypracovanie testu 20 minút.

Druhé kolo bolo zamerané na zručnosť v stavaní puzzle s tematikou EÚ – tento rok to bol motív venovaný 10. výročiu vstupu SR do EÚ. Hodnotiacim kritériom bol počet správne umiestnených dielov puzzle – skladačky v určenom časovom limite.

Finálové tretie kolo určené pre tri školy s najvyšším počtom bodov a bolo zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Otázky mali rôznu bodovú hodnotu a boli z oblastí: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ.

Výsledky regionálneho kola Mladý Európan 2014 Trenčín:

1. miesto: Gymnázium Partizánske s celkovým počtom bodov 263
Súťažiaci: Jozef Jursa, Erik Nedas, Dajana Janíčková

2. miesto: Gymnázium Púchov s celkovým počtom bodov 215,5
Súťažiaci: Ján Pecka, Oliver Cabaj, Simona Kačíková

3. miesto: Spojená škola Nováky s celkovým počtom bodov 198
Súťažiaci: Dajana Radosová, Diana Bartošová, Tomáš Pikna

Víťazom blahoželáme a tešíme sa ako nás budú reprezentovať na národnom kole dňa 12. júna 2014 vo Vysokých Tatrách.Dokumenty na stiahnutie:
Plagát_ME 2014.pdf (PDF, 832 kB)
Program_ME 2014.pdf (PDF, 817 kB)

Fotogaléria:


Zverejnené 29. apríl 2014