Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia víta prelomovú dohodu o tokoch plynu zo Slovenska na Ukrajinu

Komisia víta prelomovú dohodu o tokoch plynu zo Slovenska na Ukrajinu

Európska komisia víta podpis memoranda o porozumení, ktoré umožní nasmerovať toky plynu zo Slovenska na Ukrajinu. K podpisu došlo dnes popoludní v Bratislave. José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, sa zúčastnil slávnostného aktu spolu so slovenským premiérom Robertom Ficom a ukrajinským ministrom pre energetiku Jurijom Prodanom. Komisia zohrala pri rokovaniach, ktoré viedli k dnešnému prelomovému rozhodnutiu, úlohu sprostredkovateľa. Okrem memoranda dnes príslušní prevádzkovatelia plynovodov – slovenský podnik Eustream a ukrajinská spoločnosť Ukrtransgaz – podpíšu rámcovú dohodu o prepojení, ktorá bude obsahovať technické detaily dohodnutého riešenia.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso povedal: „Srdečne blahoželám všetkým zúčastneným stranám k prielomu v rokovaniach o tokoch plynu zo Slovenska na Ukrajinu. Je to významný prvý krok k diverzifikácii dodávok plynu pre Ukrajinu a dôležitý príspevok k posilneniu energetickej bezpečnosti východnej Európy, ale aj EÚ ako celku. Zároveň je dôkazom, že EÚ je pevne odhodlaná podporiť ukrajinské energetické odvetvie. Svedčí o tom aj hospodársko-finančný balík, ktorý Únia expresne poskytla Ukrajine v ostatných týždňoch. Chcel by som poďakovať komisárovi pre energetiku p. Oettingerovi a jeho tímu za mimoriadne zásluhy, ktoré majú na dosiahnutí dnešnej dohody.“

Komisár pre energetiku Günther Oettinger uviedol: „Dnešná dohoda je ozajstným míľnikom. Je to prvý krok k nasmerovaniu plynových tokov zo Slovenska na Ukrajinu, ktorý posilňuje väzby medzi energetickým trhom EÚ a Ukrajinou. Plyn cez Slovensko bude znamenať výrazné navýšenie objemov, ktoré už Ukrajina dováža z Maďarska a Poľska. Dodávky z členských štátov EÚ poskytujú Ukrajine prístup k plynu za ceny určované podľa zásad spravodlivosti a transparentnosti. V tomto ohľade je dôležité, aby Ukrajina, a to najmä ako člen Energetického spoločenstva, urobila rýchle pokroky pri zosúlaďovaní svojho právneho a regulačného rámca s právnymi predpismi EÚ. Tým sa zvýši dôvera investorov a krajine to pomôže zmodernizovať energetické odvetvie.“

Súvislosti

V súčasnosti je technicky možné dovážať plyn na Ukrajinu z Poľska a Maďarska. Minulý rok doviezla Ukrajina z členských štátov EÚ asi 2 miliardy kubických metrov plynu.

Na základe riešenia, ktoré je predmetom memoranda, sa v krátkom čase stavebne zmodernizuje súčasný nevyužívaný plynovod Vojany vo Veľkých Kapušanoch na slovenskej strane hraníc. Odhaduje sa, že cez plynovod Vojany môže od jesene 2014 odchádzať zo Slovenska na Ukrajinu 22 miliónov kubických metrov plynu denne. To zodpovedá približne 8 miliardám kubických metrov plynu ročne. Eustream urýchlene preverí niektoré technické detaily, aby mohol potvrdiť realizáciu tohto riešenia do niekoľkých týždňov. Ak by sa táto možnosť neočakávane ukázala ako neuskutočniteľná, alternatívou by bolo začať s menšími objemami a nadimenzovať plynovod do objemu 22 miliónov kubických metrov denne do apríla 2015.

Z úspešnej realizácie plynových tokov z EÚ na Ukrajinu budú čerpať obe strany. Ukrajina získa prístup k rôznym zdrojom plynu vrátane nórskeho plynu a skvapalneného zemného plynu (LNG) zo svetových trhov za konkurencieschopné ceny. Ako člen Energetického spoločenstva Ukrajina zabezpečí zavedenie právnych predpisov EÚ v oblasti trhu s energiou. Harmonizácia ukrajinského právneho a regulačného rámca je podmienkou zvýšenia dôvery investorov a mohla by viesť k zlepšeniu využívania obrovskej ukrajinskej plynovej infraštruktúry, napríklad z hľadiska úložných kapacít.

Dnes odobrené riešenie je však len prvým krokom k spusteniu spätných plynových tokov zo Slovenska na Ukrajinu. Okrem plynovodu Vojany sa budú priebežne právne aj technicky skúmať ďalšie možnosti.

Ďalšie informácie:

O spolupráci medzi EÚ a Ukrajinou v oblasti energetiky:

http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/ukraine_en.htm


Zverejnené 29. apríl 2014