Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Informačné podujatie: Prečo ísť voliť?

Informačné podujatie: Prečo ísť voliť?

Dňa 16. mája 2014 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo informačné podujatie k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré organizovalo mesto Trenčianske Teplice a Jednota dôchodcov.

Na podujatí participovalo aj Europe Direct Trenčín, ktoré si pripravilo informačný stánok s propagačnými materiálmi o EÚ a k voľbám do Európskeho parlamentu.

Verejnosť mala možnosť na podujatí diskutovať s poslancami Európskeho parlamentu (Eduard Kukan, Sergej Kozlík) a kandidátmi na post poslancov Európskeho parlamentu (Ivan Štefanec, František Škvrnda). Podujatie moderoval primátor mesta Trenčianske Teplice p. Štefan Škultéty. Každý z hostí predstavil prečo je dôležité ísť voliť do Európskeho parlamentu, o akých záležitostiach sa rozhoduje v Európskom parlamente, aký to má dosah na občana a ako môže občan ovplyvniť výber poslanca do Európskeho parlamentu.

V záverečnej časti podujatia bol priestor na diskusiu, kde bol priestor na dotazy, postrehy a nejasnosti týkajúce sa volieb do Európskeho parlamentu a činnosti poslancov v Európskom parlamente.


Fotogaléria:


Zverejnené 23. máj 2014