Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Zapoj sa do literárnej súťaže!

Zapoj sa do literárnej súťaže!

Európska komisia spustila literárnu súťaž „Také podobné, také rozličné, také európske.“, v rámci ktorej majú mladí ľudia z Európy zdieľať svoje názory v článku (max. 1000 slov) s ich odpoveďou na jednu/alebo obe z nasledujúcich otázok vzťahujúcich sa na rozširovanie EÚ:

  • Aké skúsenosti máš v rozšírenej Európskej únii?

  • Ako sa môže rozšírená Európska únia vysporiadať s problémami budúcnosti?


Súťaž trvá do 27. februára 2015 a je otvorená mladým ľuďom vo veku od 18-25 rokov, ktorí sú občanmi členských štátov EÚ.

Národné poroty vyberú jedného výhercu za každú krajinu, ktorí budú pozvaní do Bruselu na 3-dňovú študijnú návštevu. Víťazné články tiež budú publikované Európskou komisiou a ponúknuté na zverejnenie európskym médiám.

Viac informácií o súťaži a jej pravidlách nájdete:

http://event.iservice-europa.eu/sk/literarna-sutaz


Zverejnené 7. november 2014