Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Mladí Európania v Bánovciach

Mladí Európania v Bánovciach

Dňa 11. marca 2015 sa Europe Direct Trenčín prezentovalo na základnej škole Školská v Bánovciach nad Bebravou.

Prednáška bola určená pre žiakov 7., 8. a 9. ročníkov základnej školy. Predstavili sme žiakom v krátkosti históriu EÚ, inštitúcie EÚ, význam eurozóny a prínos členstva SR v EÚ. Prednáška prebiehala formou diskusie s pomocou audiovizuálnych pomôcok. Na konci si žiaci zasúťažili o vecné ceny od Europe Direct vo vedomostnom európskom kvíze.

Žiaci sa nebáli zapojiť do diskusie a hravo zvládali odpovede z oblasti členských štátov EÚ, dominánt EÚ, osobností EÚ a eurozóny. Žiaci 9. ročníkov sa zaujímali o Európsku dobrovoľnícku službu, ktorú plánujú v budúcnosti využiť.


Program:

  • 10:40 – 11:25 Prednáška o EÚ, diskusia so žiakmi a vedomostný kvíz pre 8. ročník

  • 11:35 – 12:20 Prednáška o EÚ, diskusia so žiakmi a vedomostný kvíz pre 9. ročník

  • 12:30 – 13:15 Prednáška o EÚ, diskusia so žiakmi a vedomostný kvíz pre 7. ročník

  • 13:20 Odovzdanie cien, ukončenie podujatia


Web stránka školy: zsskolbn.edupage.orgFotogaléria:


Zverejnené 13. marec 2015